Set radionica “Snaga porodice” i edukacija o radioničarskom načinu rada, u organizaciji Muftijstva sarajevskog i organizacije World Vision, održana je u Sarajevi 3-5. novembra. Seminar su pratili i predstavnici Muftijstva tuzlanskog.

Muftijstvo sarajevsko i World Vision su u proteklih godinu dana radili na pripremi projekta Snaga porodice. Cilj projekta je osnaživanje porodice i braka, promoviranje i jačanje njihovih vrijednosti, a u svrhu skretanja pažnje i prevazilaženja problema i kriza s kojima su suočene ove dvije važne institucije. S tim ciljem je u martu održan set radionica u Fojnici, na kojima je  testu bio  podvrgnut materijal, metodologija i sami realizatori radionica. Nakon uspješnog seminara u Fojnici, održan je i  seminar u Sarajevu 3-5. novembra na kojem su učesnici bili predstavnici medžlisa Muftijstva sarajevskog i predstavnici Muftijstva tuzlanskog. Oni su bili učesnici radionica, ali su imali i edukaciju o radioničarskom načinu rada.

snaga porodice sa 4

Radionice na poseban način tretiraju prošlost, sadašnjost i budućnost, a pripremane su prema Priručniku sa tematskim radionicama po metodologiji koju World Vision provodi sa porodicama širom svijeta. Prema principima Islama, a po pomenutoj metodologiji Priručnik je priredila mr. Nermina Baljević. Stručni tim, pored prof. Baljević, čine i prof. dr. Mustafa Hasani,  mr. Sulejman- ef. Čeliković, dr. Abdulgafar-ef. Velić, mr. Amra Pandžo, mr. Nikica Lubura Reljić i mr. Sabrija Mehmedović.

U Sarajevu su seminar pratili predstavnici Muftijstva tuzlanskog.