U amfiteatru Kulturno-obrazovnoga centra Tušanj-Slatina u Tuzli je održana prva bosanskohercegovačka promocija knjige „Osmisli život“ Emira Džambegovića.

Glavni imam MIZ Tuzla Ahmed-ef. Huskanović na promociji je istakao da je autor knjige Džambegović primjer modernoga, obrazovnoga i čestitoga muslimana.

Sam autor je u svome obraćanju između ostaloga kazao:

– Život ima smisla kroz ibadet. To sam pokušao da objasnim u knjizi. Duži smo da na pravi način imamo odnos prema sebi, porodici i svojoj okolini. Puno toga je usmjereno da nam obesmisli život.