Hafiska dova Muhammedu Ahmetoviću i Muhamedu Čiraku, učenicima Behram-begove medresu, proučena je u srijedu 9. decembra 2020. godine.

Izaslanik Reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na ovoj hafiskoj dovi bio je hafiz dr. Mensur-ef. Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. On je u svome obraćanju istakao značaj učenja Kur'ana napamet, faze kroz koje hafizi prolaze, te ulogu koju imaju muhaffizi, porodica i Medresa.

Prisutnima su se u ime muftije tuzlanskog i direktor Behram-begove medrese obratili dr. Sead-ef. Seljubac i dr. Mensur Husić.

Zbog epidemiološke situacije, dovi je prisustvovao ograničen broj učenika i članovi porodica mladih hafiza.

Muhammed Ahmetović, sin Hajrudina i Enise, rođen je 2002. u Medini. Osnovnu školu završio je u Brijesnici Maloj, Doboj Istok, sa odličnim uspjehom kao učenik generacije. Trenutno pohađa 4. razred Behram-begove medrese, a muhaffiz mu je bio hafiz Abdullah Kapo, profesor u Behram-begovoj medresi. Hifz je pred komisijom položio 21. septembra 2020 i on je 74. hafiz Behram-begove medrese u periodu obnovljenog rada.

Muhamed Čirak, sin Džafera i Halide, rođen je 2003. godine u Tuzli. Učenik je trećeg razreda Behram-begove medrese i njen 75. hafiz. Hifz je položio 5. oktobra 2020. godine, a muhaffiz mu je bio hafiz Ahmed-ef. Huskanović, glavni imam MIZ Tuzla. Učestvovao je na raznim domaćim i internacionalnim takmičenjima i ostvarivao zapažene rezultate.