Mudri Allah kazuje u 41. ajetu sure Rum:

„Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što rade ruke ljudske da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade ne bi li se povratili.“

Nered na zemlji rezultat je ljudskih djela. Nema tog stvorenja mimo čovjeka koje na Zemlji može više nered činiti, ravnotežu narušavati i život zemaljski ugroziti. Čovjek je halifa – namjesnik, on je adresa odgovornosti.

Šejtanska zamka, u koju ulovi mnoge, jeste da trebaju prvo drugi biti kako treba, pa ćemo onda i mi biti. Ako nisu drugi, zašto bi mi bili!? Musliman uvijek polazi od sebe. Svako od nas, treba prvo napraviti red u svojoj glavi, u svom srcu, u svom (raz)umu. Red u glavi je znanje, i to pravo istinsko znanje! Nije znanje gomilanje informacija. Znanje je ono što istinski znamo, razumijemo i od čega koristi imamo. Ne samo mi, nego i oni oko nas. Čuveni islamski učenjak Ibn Kajjim El-Dževzi kaže, da je prva šejtanova zamka – udaljavanje ljudi od učenja. Jer znanje je svjetlo-nur, i kada ljude udalji od znanja, navede ih da lutaju tminama nepravde i povode se za svojim strastima.

Drugo, treba da napravimo red u svojim dušama. Red u duši uspostavlja se imanom, istinskim vjerovanjem u osnovne istine vjere i ahlakom, lijepim moralnim osobinama koje su ukras duše. Kao što je znanje svjetlo u glavi, iman je svjetlo u duši. Iman je veza sa Stvoriteljem, a ahlak je ukras te veze. Ko nema imana, luta tminama nevjerovanja. Ko nema ahlaka, luta tminama grijeha.

Neka svako poradi na sebi, radi sebe i za dobrobit drugih. Samo onaj ko uredi sebe, može praviti red u porodici, džematu, komšiluku, gradu, državi, Ummetu.