U Janji je 13. aprila 2020. godine, učenjem sure Jasin pred duše šehida obilježena 7. godišnjica od podizanja Spomen obilježja šehidima i civilnim žrvama rata iz Janje, te godišnjica stradanja Bošnjaka Janje i Bijeljine tokom Agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Atik i Džedid džamija u Janji srušene su 14. aprila 1993. godine. Iako je Janja bila desetinama kilometara daleko od linije fronte, iako je bio policijski sat, janjarske ljepotice su pod okriljem noći minirane i pretvorene u prah i pepeo.

Zbog proglašene pandemije korona virusa obilježavanje godišnjice ove godine obilježen je na ovaj prigodan način.

Porušena Atik džamija u Janji