Učenici Školskog centra fra Martina Nedića Orašje posjetili su 10. aprila džamiju Aziziju u Orašju. Predvođeni vjeroučiteljem Jozom Jezerčićem, dva odjela maturanata ekonomske škole, te jedan odjel prvog razreda gimnazije, održali su dva sata katoličkog vjeronauka u džamiji u Orašju.

Domaćin im je bio dr. Mirsad-ef. Arnautalić, vjeroučitelj islamske vjeronauke u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju, koji je učenike upoznao s historijom i značajem džamije u Orašju, glavnim stubovima islama, te važnosti namaza i načina na koji jedan musliman obavlja molitvu.

Praksa je da sve generacije učenika Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju, kroz četiri godine školovanja, barem jednom posjete džamiju, a ta praksa će se nastaviti i u narednim godinama.