Predstavnici Komisije za vjersko djelovanje Sabora Islamske zajednice u BiH, predvođeni predsjednikom komisije hfz. Mensur-ef. Malkićem, u okviru programa rada za ovu godinu, u ponedjeljak 15. augusta boravili su u radnoj posjeti Muftijstvu tuzlanskom. Sa gostima se susreo muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović sa saradnicima.

Tokom ove posjete istaknuta je važnost komisijskog načina rada članova Sabora i međusobne razmjene iskustava u cilju podizanja nivoa kvaliteta vjerskih aktivnosti, u čemu Sabor IZ treba davati dodatne poticaje.

Gosti su upoznati sa stanjem vjerskog života i radom Islamske zajednice na ovome području. Posebna je istaknuta važnost mektebskog i vjeronaučnog rada sa djecom, te aktivnostima u vezi sa ženskim džematom i školama Kur'ana. Naglašena je vrijednost reaktiviranja oko 60 džemata u povratničkim sredinama u prethodnome periodu, ali su istaknuti i problemi koji su te procese pratili. Konstatirana je i potreba dovršetka gradnje centara u nekoliko gradova na području Muftijstva čijom izgradnjom će se obezbijediti adekvatni uvjeti za intenzivniji rad, osobito sa mladima.