U okviru Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije, 8. juna 2022. godine u Sapni je predstavljena publikacija Seada Husića „Tradicionalno i subverzivno u usmenoj poeziji Bošnjaka“.

O ovoj studiji o petoj rukopisnoj knjizi Muslimanske narodne pjesme Muharema Kurtagića su govorilo Osman Halilović, prof. dr. Mirsad Kunić i autor.

Osman Halilović je govorio o usmenoj bošnjačkoj književnosti i njenoj važnosti za očuvanje i afirmaciju bošnjačkog identiteta i kulture. Prof. Kunić je ukazao na važnost studija o ovoj vrsti naše književnosti i projektima za njeno istraživanje. Autor se osvrnuo na tok istraživanja i zahvalio svima koji su doprnijeli publikovanju ove studije.