Hvala Allahu Uzvišenom, Gospodaru i vladaru nebesa i zemlje koji je ljudima darovao razum i podučio ih imenima svih stvari.

Hvala Allahu Uzvišenom na mnogostrukim blagodatima koje samo On može darovati i za koje se nikome račun ne ispostavlja.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na sve vjerovjesnike i poslanike, bespogovorne uzore ljudi i lučonoše dobra u svim vremenima i među svim generacijama ljudskoga roda.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na posljednjega, završitelja svih poslaničkih misija, svjedoka, donosioca radosnih vijesti, onoga koji opominje i koji svjetlošću svoje poruke obasjava čovječanstvo do kraja svijeta.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na njegovu časnu porodicu, vjerne drugove-ashabe i sve one  koji riječima i djelima svjedoče božansku moć i sveznanje.

Neka je zadovoljstvo Uzvišenoga i Njegova obilna milost nad šehidima naše zemlje i naroda svih vremena i generacija koji su svojim životima i tijelima bili ponosni branik svih naših vrijednosti pred najezdama zla i zlih ljudi…

Prizivamo zadovoljstvo Uzvišenoga i Njegovu milost nad svim vjerujućim ljudima, sljedbenicima istine i baštinicima dobra do kraja svijeta.

Poštovana braćo i sestre,

danas je 19. dan mjeseca ševvala 1443. hidžretske godine ili 20. maj 2022. po gregorijanskom evropskom kalendaru.

Muslimani čitavoga svijeta uključujući i nas koji živimo u Bosni i Hercegovini još uvijek su pod dojmovima mjeseca ramazana iz kojeg su izašli prepuni vjerničke snage, pročišćene duše i tijela, svjesni da je čovjek u stanju savladati sve svoje slabosti i prepreke onda kada je na putu istine i dobra ustrajan, strpljiv i odgovoran. Nakon svojevrsne vježbe duše i tijela, ramazanskih ibadeta koji više nego bilo šta drugo i bilo kada hrane i napajaju ljudsku dušu, nijedan vjernik ne bi trebao posustajati u svojim ovosvjetskim odgovornostima i zadacima jer su ga ramazanski ibadeti učinili sposobnim da savladava sve poteškoće, prepreke i neravnine na putu njegovog ovosvjetskog djelovanja.

Vjerujući čovjek  u sjenama svjetskih kriza, sukoba i poremećaja koji prijete stabilnosti i opstanku čitavoga svijeta mora biti u uvjerenju da će se sve one ipak završiti i biti prošlost koja će se zapisivati i pominjati. Stanje u našoj zemlji, prijetnje i postupci onih koji nastoje potkopati postojanje i funkcioniranje državnih institucija putem bezumne borbe protiv svega onoga što ide u korist države Bosne i Hercegovine i dobrobiti njenih ljudi, trebaju u nama pobuditi još veću snagu, te brojne i raznorodne  forme aktivnosti koje će ojačati našu državu i snagu naših institucija putem predanoga i planiranoga rada koji će dovesti do općeg poboljšanja stanja i dobrobiti koja će biti vidljiva svakome čovjeku.

Potrebno je jačati duh našega naroda, njegovu kolektivnu i pojedinačnu nadu u uspjeh i pozitivan ishod što je temeljna pretpostavka bilo kakvoga uspjeha kao što je namjera temeljna pretpostavka bilo kakvog djela jer se i djela vrednuju prema namjerama  a sutra, odnosno bolje sutra pripada onima koji su dobri i bogobojazni.

Božiji ajeti Knjige, prirode i svega oko nas, ukazuju da će dobro trijumfovati nad zlom a da će istina uvijek biti pobjednik u odnosu na neistinu. Drugim riječima kazano, snage koje vode ka stabilnosti naše zemlje, njenoga uređenja i organiziranja i dobrobiti svakoga njenoga čovjeka na kraju moraju pobjediti pod uvjetom da budu ispravni, dobri  i da vode računa o sebi i drugima o kojima moraju voditi računa: O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.

Neki će kazati da je to nemoguće i da je svaki pokušaj da se uradi bilo šta što će značiti dobrobit i prosperitet zemlje i njenih ljudi unaprijed osuđen na propast, ali to nije tako. Moguće je praviti pomake i poboljšavati društvo u kojem živimo upotpunjenjem vlastitog ponašanja i dostojnim ispunjenjem uloge koju svaki čovjek ima na ovom svijetu: uloge roditelja, djeteta, radnika ili vođe jedne grupe ili zajednice ljudi. Upotpunjenje vlastitog ponašanja i dostojno izvršavanje obaveza i odgovornosti postiže se, prije svega drugoga, dobrim odgojem i obrazovanjem. Kvalitetan odgoj i obrazovanje najbrži su i najbolji put za poboljšanje prilika u društvu i cjelokupni prosperitet jedne zemlje.

U narednim danima učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola zajedno sa svojim roditeljima donosit će odluku o nastavku svoga školovanja i birati školu i fakultet na kojima će sticati nova znanja. Veoma je važno da svi budu svjesni kur’anskoga imperativa o učenju i sticanju znanja koje je dužnost svakoga muslimana i muslimanke.

Savremeni životni tokovi iz dana u dan pokazuju da se putem korisnoga znanja mogu zadobiti blagodati ovoga svijeta ali i božansko zadovoljstvo i nagrada na drugom svijetu. Kur’anska konstatacija da je znanje blago neizmjerno jasno je dokaziva u svakom vremenu. Korisno znanje protkano duhovnošću i moralnim vrijednostima daje odgovore i otvara perspektive mladome čovjeku.

Učeni ljudi lakše će spoznati istinu jer da bi čovjek vjerovao, on prije svega treba poznavati osnovne postulate vjere.

O vrijednostima znanja govori Uzvišeni Allah u više ajeta uz naznaku da je prvi objavljeni ajet Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., sadržavao imperativ učenja i čitanja.

Uzvišeni u suri Alu Imran kaže: Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!

Jedna od temeljnih pretpostavki spoznaje i pokornosti Uzvišenome jeste znanje jer da bismo bili pokorni nužno je da naučimo propise i pravila pokornosti.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisima je ustvrdio da je obrazovanje ili traženje znanja farz – stroga obaveza svakoga muslimana i muslimanke. Islamski učenjaci tragali su za smislom ovih riječi nastojeći odgonetnuti koja je to vrsta znanja farz jer je poznato da svi ljudi ne mogu ovladati svim znanjima već samo nekim.

Veliki islamski učenjak Ebu Hamid Muhammed El-Gazali koji je živio u 11. stoljeću u svome kapitalnom djelu Oživljavanje znanosti vjere ustvrdio je da postoje dvije vrste znanja. Znanje koje je pojedinačna obaveza svakog muslimana i muslimanke, što je poznato kao farzi-ajn, te znanje koje je kolektivna obaveza muslimana jednoga područja, što je u terminologiji islamskih pravnika poznato kao farzi-kifaje. Po Gazaliju, svaki musliman i muslimanka dužni su naučiti temeljne istine vjere i način izvršavanja propisanih dužnosti u vjeri. Sve ostala znanja poput medicine, tehnike, stranih jezika, dubinsko poznavanje islamskih disciplina, ostalih zanata i vještina spadaju u područje kolektivne obaveze – farzi kifaje koja nalaže da dovoljan broj ljudi u jednome mjestu ili području poznaje ta znanja da bi putem njih koristili ljudima.

U gradu Tuzli je iz imovine vakufa prije davne 1626. godine iznikla škola koja se zove Behram-begova medresa. Stoljećima je radila i djelovala obrazujući mlade ljude koji su poznavali znanja vjere i znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka koje su čovjeku potrebne u svakodnevnom životu.

Danas je Behram-begova medresa škola koja svojim ciljevima i programima želi odgojiti mladoga čovjeka u duhu tradicionalnih islamskih vrijednosti, podučiti ga znanjima vjere a u isto vrijeme ga osposobiti za nastavak školovanja i život darujući mu dostatna znanja iz brojnih naučnih oblasti.

Behram-begova medresa je savremeno opremljena škola sa preko 500 učenika i učenica koji u njoj cjelodnevno borave i žive obrazujući se u duhu svoje vjere i u skladu sa dostignućima savremene nauke.

U mjesecu aprilu počela je promocija Behram-begove medrese za učenike osnovnih škola koja ima za cilj mladim ljudima i njihovim roditeljima predočiti sve ono što je ova škola u stanju ponuditi budućim učenicima. U ovim danima Behram-begova medresa ispraća još jednu generaciju svojih diplomanata koji će uz hajr-dovu svojih profesora i roditelja započeti nove životne stranice u svome obrazovanju i djelovanju.

Putem ove hutbe pozivamo sve zainteresirane učenike i roditelje da se upoznaju sa radom Behram-begove medrese u Tuzli putem promotivnih materijala na društvenim mrežama,  web stranici Medrese ali i direktnim dolaskom u ovu školu gdje bi se mogli informirati o mogućnostima koje ona nudi.

Samo odgoj i obrazovanje zajedno mogu obezbjediti sreću i dostojanstvo čovjeku na oba svijeta, a medresa sa svojim programima i ciljevima upravo predstavlja spoj odgoja i znanja.

Znanje proizvodi moć a moć lišena morala je opasno i ubojito oružje u rukama čovjeka koje prijeti da potkopa temelje ljudske zajednice i cjelokupne vrijednosti čovječanstva.

Nadolazeći materijalizam i nezajažljiva želja i pohlepa za dobrima i uživanjima ovoga svijeta može se sputati samo duhovnim vrijednostima koje sa sobom nosi vjera.

Molimo Uzvišenoga da nas uputi ka izvorima korisnog znanja i odgoja a sačuva nas od nestanka znanja i učenih ljudi. Obrazovne ustanove islamske zajednice od mekteba do fakulteta važan su faktor u širenju i očuvanju pozitivnih i korisnih znanja i rasadnici su odgoja budućih generacija. Budimo svako na svoj način dio tog sistema putem obrazovanja u džematu i džamiji, mektebu ili medresi. Vrata svih ovih ustanova otvorena su svakome onome ko s iskrenom namjerom želi steći odgoj i obrazovanje a time i spas i zadovoljstvo na oba svijeta.

Gospodaru naš molimo te u ovome velikome džumanskome danu da podariš

bolesnima zdravlje,

siromašnima ospkrbu,

zalutalima sa Tvoga puta svjetlo upute Tvoje,

našoj domovini mir, stabilnost i prosperitet,

našim vođama mudrost, poštenje i odgovornost,

našim šehidima obilje nagrada i počasti u vrtovima džennetskim.

Gospodaru naš,

ne ostavi nam ni jedan grijeh a da ga ne oprostiš,

niti jednu brigu a da je ne otkloniš,

niti ijednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan, a da je ne ispuniš, o Ti od svih milosnih Najmilostiviji!

Amin!


Hutba dr. Ahmeda Hatunića, direktora Behram-begove medrese u Tuzli