U srijedu, 11. decembra 2019. godine bibliotekarka Elmedina Ćetin prisustvovala je sastanku članica sistema COBISS.BH u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u Sarajevu.
Sastanak je vodila gospođa Nevenka Hajdarović, bibliotečki savjetnik, rukovodilac VIBBiH-a i voditelj Centra za ISBN BiH i Centra za ISMN BiH. Prisutnim se obratio i direktor Biblioteke dr. Ismet Ovčina. Na sastanku su tretirani problemi i izazovi s kojima se susreću korisnici servisa COBISS u posljednje vrijeme.
Biblioteka ”Behram-beg” je od konca prošle godine punopravni član sistema COBISS.BH.