Sarajevo, 12. april 2016. (MINA) – Jučer je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazovića održana redovna sjednica Vijeća muftija.

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je izvještaj o radu Vijeća muftija. Pored ovog izvještaja također razmatrani su i prihvaćeni i Izvještaj o radu i Izvještaj o financijskom poslovanju Rijaseta, koji će na usvajanje biti upućeni Saboru Islamske zajednice.

Također, Vijeće muftija je jučer razmatralo i izvještaj Rijaseta o razgovorima i postignutim dogovorima predstavnika Islamske zajednice sa pojedincima i skupinama koji nisu uključeni u džemate Islamske zajednice.

Vijeće muftija jučer je donijelo i odluku o visini nisaba, koji se određuje na tromjesečnom nivou zavisno od cijene zlata na tržištu, te visini sadekatu-l-fitra za predstojeći mjesec ramazan, koja ostaje na nivou prošlogodišnjeg iznosa.

Kada je riječ o vjerskom obrazovanju, data je saglasnost za izradu vjeronaučnog udžbenika za predškolske ustanove te razmatran i prihvaćen Plan i program rada sa mladima.

Na kraju treba dodati da su pored muftija Islamske zajednice jučerašnjoj sjednici prisustvovali i članovi Rijaseta.