Specijalna nagrada Hasan Kaimija za izuzetan naučni doprinos u afirmaciji islamske duhovnosti i kulturne baštine uručena je dr. Mubini Moker.

Nagradu je dr. Moker, 11. juna 2022. godine, u džematu Mahmutovići, MIZ ZVornik, uručio dr. Mensur Husić, potpredsjednik Organizacionog odbora manifestacije.

Organizacioni odbor kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije 2022. godine donio je odluku da se ove godine dodijeli Specijalna nagrada Hasan Kaimija, pored redovne godišnje nagrade Plaketa Hasan Kaimija za najbolje objavljeno djelo koja se dodjeljuje bijenalno.

Specijalna nagrada Hasan Kaimija dodijeljena je dr. Mubini Moker za izuzetan naučni doprinos u proučavanju islamske duhovnosti i kulturne baštine, s posebnim akcentom na djelo Šejh Hasan Kaimija – sin vremena, publikovano u izdanju Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” iz Sarajeva i Instituta za društvena i religijska istraživanja iz Tuzle.

Isti dan je u Mahmutovićima, u okviru Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije, proučena Šehidska dova. Predavanje je održao glavni imam MIZ Zvornik hafiz Izet-ef, Salkanović.

Održana je i promocija knjige Ilahinama autora Feriduddina Attara u prijevodu dr. Mubine Moker i prepjevu Hadžema Hajdarevića. O knjizi su govorili dr. Mensur Husić, Hadžem Hajdarević i dr. Mubina Moker. Moderator je bio Mustafa-ef. Muharemović.