Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će u maju i junu realizovati program kojim će biti obilježeno Trideset godina šehadeta Mustafa-efendije Mujkanovića.

Šehid Mustafa-efendija Mujkanović je bio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac i član Sabora Islamske zajednice. Svirepo je ubijen 13. maja 1992. godine nakon višednevnog mučenja i prvi je šehid među imamima.

Organizacioni odbor za obilježavanje Trideset godina šehadeta Mustafa-ef. Mujkanovića pripremio je program u okviru kojeg je planirana posjeta mezaru i poklanjanje hatme pred dušu Mustafa-ef. Mujkanovića, posjeta njegovoj porodici, okrugli sto, projekcija filma i izložba.