Povodom  7. maja Dana džamija u Bosni i Hercegovini Muftijstvo tuzlansko  raspisuje

K O N K U R S

ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

Teme rada su:

Za osnovne škole: U krugu prijateljstva i povjerenja

Za srednje škole: Moja džamija – džennetska hladovina

Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Muftiluka tuzlanskog. Radovi trebaju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.

Radovi su razvrstani po kategorijama:

  1. radovi učenika osnovnih škola;
  2. radovi učenika srednjih škola.

Za tri najbolja rada iz svake kategorije, koje ocijeni poseban stručni žiri, Muftijstvo tuzlansko će dodijeliti vrijedne  nagrade.

Učesnici Konkursa svoje radove mogu dostaviti  lično i putem pošte na adresu:

Muftijstvo tuzlansko (Za literarni konkurs)

Turalibegova 39

75000 Tuzla

Rok za dostavu radova je 20. maj 2022. godine, a rezultati Konkursa će biti objavljeni sedam dana nakon isteka roka na službenoj stranici Muftijstva tuzlanskog www.muftijstvotz.ba.  Pobjednici će o mjestu i datumu uručenja nagrada biti naknadno obavješteni.