U okviru programa Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije 2021, u nedjelju 13. juna 2021. godine održana je promocija knjige Mubine Moker “Šejh Hasan Kaimija – sin vremena”.

O knjizi su govorili dr. Sead Seljubac, šejh Sead Halilagić i autorica dr. Mubina Moker.

Knjiga “Šejh Hasan Kaimija – sin vremena” dr. Mubine Moker plod je višegodišnjeg istraživačkog pregnuća sabranog na 170 strana. Autorica je konsultirala relevantne izvore i nastojala što vjerodostojnije predstaviti lik, život i djelo Hasana Kaimije, a u knjizi su objavljene i fotografije rukopisa nekih Kaimijinih pjesama, silsilename kao i opširan popis izvora i Indeks imena i pojmova.

Dan ranije, u subotu 12. juna upriličen je zijaret turbetu Hasana Kaimije.