– Smatramo da se svojim trudom, radom, principijelnošću, odgovornošću, odupiranju relativiziranju znanja, odgoja i obrazovanja borimo da održimo onaj osnovni pedagoški koncept rada, odgojno-obrazovni koncept, a ne nužno neki koncept školovanja za društvo, ili za zanimanje, ili radno mjesto. To je taj momenat, rekao bih, koji pravi razlike – izjavio je u razgovoru za Preporod.info mr. Fuad Imširović, pomoćnik direktora za nastavu u Behram-begovoj medresi u Tuzli, govoreći o načinu rada ove ustanove.

Obrazovne ustanove su u svom osnovnom konceptu odgojno-obrazovne ustanove, podsjetio je on na početku razgovora.

– Još općenitije, odgoj i obrazovanje su pedagoške kategorije, procesi koji su u funkciji razvoja ličnosti, njegovih snaga, sposobnosti, njegovih moralnih i svih drugih društvenih i vjerskih vrijednosti. Tako postavljene i zamišljene kategorije, svoj sistematizirani uticaj dobivaju u okviru škola, gdje se, naravno, planski i svrsishodno, obrazuju i odgajaju građani jednog društva. Vremenom, zbog raznih objektivnih, subjektivnih, društvenih, globalizacijskih i drugih promjena, koncept odgoja i obrazovanja, kako lični, tako i institucionalni, biva redefinisan, često i relativiziran, pa se na kraju taj proces svede na školovanje, a ne na odgojno-obrazovni proces – objasnio je.

Umijeće je svake škole da se bori s svakodnevnim promjenama i izazovima, i neke škole se uspješno bore i zadržavaju svoje odgojno-obrazovne vrijednosti.

– S obzirom da ovdje govorimo o medresama, konkretno o Behram-begovoj medresi, smatramo da se svojim trudom, radom, principijelnošću, odgovornošću, odupiranju relativiziranju znanja, odgoja i obrazovanja borimo da održimo onaj osnovni pedagoški koncept rada, odgojno-obrazovni koncept, a ne nužno neki koncept školovanja za društvo, ili za zanimanje, ili radno mjesto. To je taj momenat, rekao bih, koji pravi razlike. Jednostavno, čuvanje i rad na onome što je osnova obrazovnog rada, u svojim temeljima, i budno praćenje svih segmenata takvog procesa u školi. Takav rad omogućava spoj odgoja, obrazovanja i svrhovitog razvoja učenika u smislu svih njegovih osobina i mogućnosti – naglasio je.

 

 

 

Behram-begova medresa, pored redovnog nastavnog procesa, provodi brojne vannastavne aktivnosti, o čemu smo, također, razgovarali sa mr. Imširovićem.

– Pored redovne nastave, u Behram-begovoj medresi se organiziraju i provode vannastavne aktivnosti, među kojima izdvajamo sekcije: hifza, žurnalističku, debatnu, horsku, recitatorsku i literarnu, klub volontera, klub humanista, sportske sekcije, klubove matematičara, fizičara, hemičara, klub čitatelja itd. U suštini, u Medresi djeluje 31 sekcija, od kojih svaka ima svoje mjesto, ulogu i značaj. Općenito, cilj ovakvih aktivnosti jeste da učenicima omogući dodatni razvoj vještina i sticanje odgovarajućih znanja koja su u skladu s njihovim afinitetima, izborima, željama, sposobnostima. Nekada redovna nastava ne omogućuje individualnost, više je usmjerena potrebama većine učenika, odnosno, prilagođena je prosjeku. Baš taj nedostatak redovne nastave nadomještava određena sekcija, koju učenik bira kako bi se u njoj pronašao i dodatno razvio svoje sposobnosti i mogućnosti. Najveći broj učenika, zaista, i prihvati takvu ulogu sekcija i u potpunosti im se posvete – rekao je.

Pedagoški Zavod TK od 2004. godine provodi vrednovanje osnovnih i srednjih škola, a Medresa je, 13 godina uzastopno, zauzmala prvo mjesto.

– Pri tome se posmatraju različiti kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja škole: prosječna ocjena, izostanci, općenita organizacija odgojno-obrazovnog rada, vannastavne aktivnosti, biblioteka, takmičenja itd. Prema pomenutim kriterijima, Medresa je do sada osvajila 13 puta 1. mjesto. Značajan je to uspjeh, koji nas čini ponosnim i sretnim. To je, s druge strane, snažan motivacioni faktor u radu naših profesora i učenika. Potrebno je standard i rezultate koje smo osvojili zadržati, te naći načine i modele da se isti unaprijede. Pri tome je potrebno i puno prilagođavanja, predanog individualnog rada s učenicima, odvojenog vremena na pripremama takmičenja i drugih raznih projekata. Takvim spojem i organizacijom, ličnim individualnim trudom svih profesora i učenika, postižu se ovakvi rezultati. Oni su plod našeg zajedničkog truda, zalaganja i razumijevanja naše uloge.

Mr. Imširović nam je kazao da su nedavno ispratili 345. generaciju učenika.

– To je generacija koju krasi sedam hafiza, te pojedinci koji su osvojili značajne rezultate na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima. Iako su zadnju godinu i po proveli u otežanim uslovima školovanja, to ih nije spriječilo da napreduju u svom radu i nižu uspjehe. Smatramo da to nije sporadičan slučaj, već da su i današnje generacije učenika, na sebi svojstven način, vrijedne generacije, uspješne, moralne i s jasnim ciljevima i vizijama svoje budućnosti.

Što se tiče ostalih uspjeha, u prethodnoj školskoj godini izdvajamo rezultate: 2. mjesto na Državnom takmičenju iz fizike i plasman na Europsku i Svjetsku olimpijadu iz fizike,čemu je prethodilo 1. mjesto na Federalnom takmičenju, 1. mjesto na kantonalnim takmičenjima iz matematike, fizike, historije, geografije, engleskog jezika i Projekta građanin, kantonalni prvaci iz atletike i ostvareni plasman na Federalno takmičenje, 3. mjesto na kantonalnim takmičenju iz njemačkog jezika. Nažalost, izostala su takmičenja između odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Naši diplomanti su vrijedni i njihov se rad vidi i primijeti i po završetku školovanja u Medresi. Posebno izdvojiti nekoga ne bi bilo zahvalno, jer ih je toliko koji zaslužuju da se spomenu. Tokom promotivnih aktivnosti Behram-begove medrese, jedna od aktivnosti jeste i promocija diplomanata koji su ostvarili zapažene rezultate u svom radu, tako da ih se sigurno sjećamo i s njima se ponosimo – istaknuo je.

Upis u Behram-begovu medresu traje do 18. juna godine i vrši se putem online aplikacije, o čemu nam je naš sagovornik vše kazao.

– Uslovi da neko postane učenik Medrese su: da je završio osnovnu školu (završni razred) primjernim vladanjem i da nije stariji od 18 godina. Prilikom upisa u Behram-begovu i druge medrese u Bosni i Hercegovini nema prijemnog ispita, već se rang lista formira na osnovu uspjeha učenika u četiri zadnja razreda osnovne škole, te uspjeha iz bosanskog jezika, engleskog ili prvog stranog jezika, matematike i islamske vjeronauke u zadnja dva razreda, te bodova osvojenih putem određenih takmičenja. Boljim ocjenama i boljim uspjehom, učenici sebi olakšavaju proces prijema u prvi razred.

Pozivam roditelje i učenike da se informišu, da posjete veb stranicu naše škole (www.bbm.edu.na), kako bi imali sliku i informacije o organizaciji rada i školovanja u Behram-begovoj medresi. Sigurno će od raznovrsnosti aktivnosti, nastavnih predmeta, sekcija i drugih programa koje organiziramo pronaći i nešto za sebe te upisati se u prvi razred Medrese – poručio je mr. Fuad Imširović.

(Rabija Arifović/Preporod.info)