Medžlis Islamske zajednice Tuzla već šest godina realizuje program ljetnog mekteba.

I ove godine program ljetnog mekteba će se realizovati tokom cijelog ljeta. Program će se tokom mjeseca juna, jula i augusta realizovati u Amber-hatun džamiji, tokom juna i jula u mektebu Sjenjak, a tokom juna u mektebu Irac.

Ljetni mekteb namijenjen je za djecu sa područja svih tuzlanskih džemata koja pohađaju redovnu mektepsku nastavu, ali i djecu koja do sada nisu pohađala mekteb. Program je prilagođen i obilovat će različitim radionicama i drugim zanimljivim mektepskim i kreativnim sadržajima. Mekteb će se održavati radnim danima i danima vikenda.

Dani održavanja nastave ljetnog mekteba su:

1. Amber-hatun džamija – subotom i nedjeljom od 9.00 do 11.00 sati,

2. Mekteb Sjenjak (blok A) – ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00 do 20.00 sati i

3. Mekteb Irac – subotom i nedjeljom od 9.00 do 12.00 sati. 

Nastava u okviru Škole Kur’ana za djecu će se biti realizovana tokom mjeseca juna u Džamiji “Kralj Abdullah”, prema ranijem rasporedu tri puta sedmično (ponedeljak, srijeda i petak) u terminu od 16.30 do 19.30 sati.