U Tuzli je danas počeo Međunarodni seminar za profesore i nastavnike engleskog jezika Tuzla English Language Teaching Seminar (TELTS) 2023. Tradicionalno, domaćin seminara jeste Behram-begova medresa u Tuzli.

Ovaj program, već dvanaestu godinu u kontinuitetu, Muftijstvo tuzlansko organizira u saradnji s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Regionalnim uredom za programe engleskog jezika (RELO) sa sjedištem u Beogradu, te uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli i Udruženja profesora engleskog jezika Tuzlanskog kantona (TETA). Do sada je ovaj vid stručnog usavršavanja pohađalo nekoliko stotina nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Belgije.

Prije svečanosti otvarenja seminara muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović primio je predstavnike Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Regionalnog ureda za programe engleskog jezika u Beogradu.

Muftija se tokom ovog susreta zahvalio Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini na ovom značajnom seminaru kao i drugim edukativnim programima koji se održavaju u Behram-begovoj medresi.

Ovom prijemu, kao i svečanosti otvaranja seminara, prisustvovali su asistentica atašea za kulturu i obrazovanje pri Američkoj ambasadi u Sarajevu Sarah Hennessey, ekspert za kulturu i obrazovanje pri Američkoj ambasadi u Sarajevu Elizabeta Delić, asistentice direktora Regionalnog ureda za programe engleskog jezika (RELO) pri Američkoj ambasadi u Beogradu Ivana Banković i Marica Vukomanović, ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona dr. Ahmed Omerović, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Nihada Delibegović Džanić i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Nikola Čiča.

Asistentica atašea za kulturu i obrazovanje pri Američkoj ambasadi u Sarajevu Sarah Hennessey izrazila je zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju 12. TELTS-a.

– Sam broj 12 govori o dugoj historiji saradnje kao izvanredno odrađenom dosadašnjem radu i postignućima. Seminar predstavlja izuzetnu priliku kako bi se kod profesora unapredile vještine koje trebaju posjedovati u kvalitetnijoj nastavi predavanja engleskog jezika. Sve to kako bi i sami mogli da nastave sa investiranjem u mlade ljude u BiH – kazala je Hennessey.

Smatramo da su vještine poznavanja engleskog jezika za mlade ljude u cijeloj zemlji apsolutno neophodne, istakla je Hennessey, kako bi danas-sutra bili vođe u svojim zajednicama i sveukupno u društvu, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i van njenih granica.

– U tom smislu, zahvaljujemo organizatorima na svom urađenom poslu oko priprema kao i saradnji i podršci koju imamo sa njihove strane – naglasila je.

Ove godine je TELTS okupio više od stotinu nastavnika iz Bosne i Hercegovine i regiona.

– Ovaj seminar je značajan po tome što on predstavlja mogućnost podučavanja engleskom jeziku u vremenu brzih promjena, kada je potrebno staviti poseban akcenat na cjeloživotno učenje. Napredak pojedinca i odgovor na izazove sa kojima se danas suočavamo moguć je samo kroz kontinuirano obrazovanje i edukaciju u smislu ponavljanja onoga što je naučeno i stvaranje novog znanja – kazao je dr. Mensur Husić, rukovodilac Službe za obrazovanje i vjerske poslove Muftijstva tuzlanskog.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od samog početka organizovanja ovog programa dalo je svoju punu podršku.

– Ovaj program, ali i njemu slični koji se provode, a koje podržava Američka ambasada u BiH, ali i Regionalni ured Američke ambasade iz Beograda veoma su važni, jer naši nastavnici na ovaj način dobijaju kompetencije kakve su prisutne u savremenom svijetu, najnovije oblike metodičkog rada. To je veoma važno za naš obrazovni sistem, jer na taj način imamo kvalitetnu nastavu – kazao je ministar obrazovanja i nauke TK-a dr. Ahmed Omerović.

Ovogodišnji TELTS program posebno posvećuje pažnju razvijanju vještina koje su potrebne nastavnicima i njihovim učenicima da ispune zahtjeve modernog obrazovanja i općenito života u 21. stoljeću. Posebno će se staviti naglasak na inkluzivne prakse i rad s učenicima s jezično-govornim poteškoćama, kretivne aktivnosti s učenicima (pedagoški pristup obrazovanju zasnovan na drami i teatru), te STEM/prirodno-naučne teme u nastavi engleskog jezika kako bi se pomoglo učenicima da razviju svoje kreativne i tehničke vještine, vještine rješavanja problema i kritičko mišljenje.

(Alem Dedić/Preporod.info)