Medžlis Islamske zajednice Odžak, uz saglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona i u saradnji sa Srednjom školom Pere Zečevića  i Osnovnom školom Vladimira Nazora, organizovao je druženje učenika ovih škola i uposlenika i štićenika Centara za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Prezentiran je rad i program rehabilitacije u CROPS-u, a učenicima su se obratili i štićenici ovog Centra koji su govorili o njihovim životnima i problemu ovisnosti.