Predavač na tribini bio je uvaženi prof.dr. Ismet Bušatlić, profesor Fakulteta islamskih nauka, koji je govorio o Muhammedu, a.s.

Povodom Mevluda, Medžlis IZ-e Srebrenik je organizirao tribine, predavanja, mevlude, predavanja za žene i mlade, natjecanje u najboljem literarnom radu, u trajanju od mjesec dana. U subotu 19.12.2015. godine u Domu kulture u Srebreniku održana je tribina i vjersko-kulturni program ”I rodi se car od dina”.

Tribina je otvorena učenjem Kur'ana i ilahija. Na početku je prisutne poselamio glavni imam Medžlisa Srebrenik Refik-ef. Hodžić, koji je u svom kratkom obraćanju ukazao na značaj obilježavanja ovih mubarek dana.

Predavač na tribini bio je uvaženi prof.dr. Ismet Bušatlić, profesor Fakulteta islamskih nauka, koji je govorio o Muhammedu, a.s. Kazao je, izmešu ostyaloga: „Allahov poslanik je kruna Allahovih poslanika. O njemu su u prošlosti mnoge lijepe riječi rečene. Muhammed, a.s., ima preko dvije stotine epiteta, koji su vezani za njegovo ime, a koje se mogu susresti u literaturi, ali u samom nazivu ove tribine stoji epitet koji je originalan bošnjački. Tako Poslanika u minulim stoljećima nije niko nazvao, ali ga je Bošnjak tako nazvao i imao je pravo. On jest fakat car od dina, jer i onaj salavat na planini od čobana kad vidi munju i naš mevlud svake godine i naš mevlud kad u kuću uselimo, sve su to dokazi da ima neko, čovjek je din od krvi i mesa ‘abduhu’ ali i ‘ve resuluhu.'“