Medžlis BANOVIĆI
Broj džemata 14
Broj džamija 15
Broj mekteba 29
Drugi vakufski objekti 9
Broj imama 14
Glavni imam  

Sead-ef. Mrahorović

Predsjednik Izvršnog odbora  

Safer Demirović

 

 

 

 

 

 

 

Džemati i imami

 

 

 

 

 

1.IC  Banovići- mr. Sead-ef. Mrahorović

2.Banovići- Zijad-ef. Čavčić

3.Repnik- hfz. Mirasd-ef. Mrahorović

4.Brezovača- mr. Omer-ef. Ibrić

5.Omazići- Osman ef. Šehović

6.Grivice- Eldin ef. Omerović

7.Podgorje- Muradif ef. Mukanović

8.Banovići Selo- Enes ef. Demirović

9.Pribitkovići- Edin ef. Delić

10.Seona- Haris ef. Ikanović

11. Treštenica- hfz. Mehmed ef. Mujić

12.Tulovići- Brigići- Adnan ef. Bećarević

13.Tulovići- Mirnes ef. Kavazović

14.Mrdići- Asmir ef. Kovačević

 

O medžlisu

Medžlis Islamske zajednice Banovići, odnosno tadašnji Odbor Islamske zajednice Banovići, osnovan je 1982.g. Do tada polovina teritorije općine Banovići pripadala je Odboru IZ Puračić-Lukavac, a druga polovina Odboru IZŽivinice.
Zbog narastanje potrebe i novonastalih prilika osjetila se potreba da i u Banovićima postoji organizovana Islamaska zajednica.Uz veliki napor i trud, ali i hrabrost, jer su tadašnje komunističke vlasti ometale nastajanje takve zajednice u Banovićima, pod vodstvom tadašnjih  banovićkih imama, formira se Odbor IZ Banovići u prostorijama privatne kuće na Jezeru. Počeo je sa 7džemata, bez džamije i džamata u gradu.