Aplikacija za upis u prvi razred Behram-begove medrese u školskoj 2021/22. godini postavljena je na zvaničnoj web-stranici Medrese: Zahtjev za upis u Behram-begovu medresu (google.com)

Rok za prijavu kandidata je od 1. do 18. juna ove godine.

Ovu aplikaciju treba da popune svi kandidati za upis. To je jedini način prijavljivanja kandidata.

Važan preduslov za njeno popunjavanje je registracija Google adrese, tipa  ime.prezime@gmail.com. Ta registracija je besplatna i omogućuje svim kandidatima validno apliciranje i pregled unesenih podataka.

Samo popunjavanje aplikacije je jednostavno i potrebno je slijediti korake koji su naznačeni na bosanskom jeziku.

Na kraju je potrebno, u predviđenim rubrikama, priložiti skenirane ili na drugi način preslikane dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenja o uspjehu u osnovnoj školi, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi i posebne diplome i uvjerenja) i apliciranje je time završeno.

Na predočeni e-mail kandidata doći će potvrda o uspješnom popunjavanju obrasca.

Za sva pitanja i nejasnoće kandidati se mogu obratiti na e-mail  info@bbm.edu.ba.