Kontinuitet održavanja Kursa islama na području Medžlisa Banovići je očuvan i ove godine.

Naime, okupljanjem polaznika 3.10. 2021. godine počela je nova serija predavanja. Nakon što je održano okupljanje i omladinsko sijelo za polaznike, na kojom je voditelj Kursa hfz. prof. Abdulaziz Hidić, upoznao omladinu s ciljevima i načinom izvođenja predavanja, 10. 10. 2021. godine održano je prvo predavanje te je govorio dr. Samedin Kadić na temu Odnos čovjeka prema prirodi i životnoj okolini. To je bilo ujedno i prvo predavanje ove školske godine. Dr. Muamer Tinjak je održao predavanje na temu Formalno i neformalno obrazovanje. Slijedeće predavanje je održano 21.10. na kojem je hfz. dr. Rifat Šahinović govorio na temu Odnos mladih prema Kur'anu. Posljednje predavanje u mjesecu oktobru održao je ugledni vaiz Mustafa Spahić, koji je govorio na temu Musa i Isa, a.s.

Cilj je osposobiti omladinu da premoste izazove današnjice, te ih pripremiti i obrazovati za savremeni, moderni život, ali i izgraditi svijest o koletivnom identitetu baštineći bošnjačko-muslimansku kulturu i tradiciju.

Kurs islama se održava svake nedjelje u 12:30 u džamiji Islamskog centra u Banovićima.