U kontekstu promocije općih ljudskih vrijednosti, kao i društvene odgovornosti, Islamska zajednica sarađuje i potpomaže organizacije i udruženja koja su korisna za društvo i zajednicu u cjelini. Nevladin sektor je prepoznatljiv po masovnosti i dobrovoljnosti članstva, dobrovoljnom radu, kao i po organiziranom angažmanu na onim pitanjima koja su opći interes ili potreba svakog društva.

Islamska zajednica sarađuje i aktivno pomaže ovakve organizacije i udruženja sa jedinstvenim ciljem da dobrovoljni prilozi i dobročinstva dospiju do što većeg broja ljudi. Olakšavajući ljudima i pomažući im da se duhovno, materijalno i kulturno osnaže izgrađuju se temelji zdravog društva sa čvrstim društvenim kapitalom, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Na spisku pravnih subjekata kojima se konstantno pruža pomoć iz Betju-l-mala nalazi se preko 150 različitih udruženja. Među njima su udruženja za pomoć osobama sa invaliditetom, za pomoć povratnicima, ratna udruženja, zatim udruženja za afirmaciju kulture, sporta, zdravog života, udruženja za zaštitu žrtava genocida itd.

Najčešći vid pomoći spomenutim udruženjima je novčana pomoć, potom nabavka potrebne opreme ili pomagala, kao i podrška projektima koje realiziraju udruženja, pomoć u ishrani štićenika (zavodi i ustanove), podjela prehrambenih ili higijenskih paketa pomoći.