Dio sredstava koja se ukupe i objedine u jedinstven Fond Bejtu-l-mal po šerijatskom principu pripada onima koji stiču znanje, tj. onima koji se bave naukom. Islamska zajednica svake godine izdvaja značajan dio sredstava iz Bejtu-l-mala za svoje odgojno-obrazovne ustanove, ali i za stipendiranje i pomaganje učenika i studenata na različitim školama i fakultetima.

Početkom školske godine objavljuje se javni konkurs za stipendiranje učenika i studenata iz sredstava Bejtu-l-mala. Primarno se u konkursnoj proceduri vodi računa da prioritet budu oni koji su u najtežoj materijalnoj situaciji; višečlane porodice, učenici i studenti sa najboljim uspjehom i najbolje ostvarenim rezultatima u raznim oblastima nauke.

Kroz stipendiranje i pružanje pomoći tokom školovanja iz Bejtu-l-mala na godišnjem se nivou pomogne oko 500 korisnika ovoga fonda.

Određeni broj stipendija se dodjeljuje osobama sa posebnim potrebama, studentima s prostora Sandžaka i internatskog smještaja u Srebrenici, te učenicima i studentima generacije te djeci bez roditeljskog staranja.

Pomažući i stipendirajući učenike i studente, Islamska zajednica praktično demonstrira kur’anski imperativ Čitaj, u ime Gospodara tvoga. U praksi se pokazalo da je stipendiranje najbolji vid pomoći učenicima i studentima u njihovom obrazovanju, jer stipendija ne samo da olakšavala život stipendista, ona je ujedno i podsticaj za postizanje što boljih rezultata tokom njihovog školovanja, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Zato vjernici kad daju zekjat i sadekatu-l-fitr neposredno i dugoročno investiraju u nauku i obrazovanje. Nauka je temelj razvoja i prosperiteta zajednice i društva u cijelini.