ured@muftijstvotz.ba
27. sep 2023.

Kategorija: Teme

Teme

Propisi o kurbanu 

Za djelo koje će ovih dana učiniti milioni muslimana širom svijeta nema boljeg termina od riječi “kurban” ili “udhijje”. Kurban doslovno znači približiti se nekome ili nečemu.