ured@muftijstvotz.ba
09. feb 2023.

Kategorija: Teme

Teme

Propisi o kurbanu 

Za djelo koje će ovih dana učiniti milioni muslimana širom svijeta nema boljeg termina od riječi “kurban” ili “udhijje”. Kurban doslovno znači približiti se nekome ili nečemu.

Teme

Kaba 

“Lijepo je, nakon toliko vremena, ponovo vidijeti očevo ozbiljno lice.”, mislio je Ismail dok je posmatrao Ibrahima koji je sjedio do njega na malom uzvišenju mekanske doline. Piše: Sead Seljubac