Od Ebu Hurejre r.a. se prensi da je Muhammed a.s. rekao: “Na svaki ljudski zglob, svaki dan u kojem sunce izađe daje se milostinja: ako dvojicu pomiriš, to ti je sadaka; ako nekom pomogneš da na konja uzjaše ili mu pomogneš da prtljag na konja natovari, i to je sadaka; lijepa riječ je sadaka; svaki korak koji načiniš radi namaza je sadaka; da s puta ukloniš ono što prolaznike uznemirava i smeta im – i to je sadaka.”

Od hazreti Alije, r.a., prenosi se da je Pejgamber kazao: «Sadaka kad iziđe iz ruke darovaoca, a prije nego što se spusti u ruku primaoca, izgovori pet rečenica:

– Bila sam malobrojna, sad si me umnožio;

– bila sam mala, a sad si me povećao;

– bila sam ti neprijatelj, a sad si me učinio voljenim prijateljem;

– bila sam prolazna, a sad si me učinio vječnom, i

– bila sam čuvana, a sada ću ja čuvati tebe».

Riječ sadaka u arapskom pismu ima četiri harfa, a svaki od njih ukazuje na neko značenje:

– harf ,,sad” ukazuje na riječ sadd – odbijanje, spječavanje, u smislu da sadaka odbija od onoga ko je daje nepoželjne stvari na oba svijeta;

– harf ,,dal”  ukazuje na riječ delil – vodič, jer sadaka svog davaoca vodi u Džennet;

– harf ,,kaf” ukazuje na riječ kurb – približavanje, pošto sadaka svog davaoca približava Gospodaru-Rabbu; i

– harf ,,ha” (kao nosilac harfa t) ukazuje na riječ hidajet – Uputa, jer sadaka donosi uputu od Uzvišenog Allaha.