Musa a.s., je upitao Allaha džellešanuhu:

„O Gospodaru, Ti si mi Tevrat objavio i na brdu Tūr sa mnom razgovarao. Imaju četiri stvari kojih se bojim i jedna u koju nadu polažem. Bojim se gorčine siromaštva i samrtnih muka, a jeza me podilazi kad pomislim na kaznu u grobu i na Dan obračuna. Moja jedina nada je da si Ti u mome srcu jednu posebnu ljubav usadio, ljubav koja će ostati vječna, čista i nepovrediva.”

„O Moj Poslaniče“, odgovori mu Allah džellešanuhu, „ako pred siromaštvom strahuješ, onda klanjaj u zoru i to će ti biti zaštita od siromaštva. Strahuješ li od samrtnih muka, onda ne propuštaj da klanjaš namaz evvabin između akšama i jacije. Protiv straha od kazne u grobu klanjaj svaku noć dva ili četiri rekata, a strah pred Danom obračuna odagnaj postom u mjesecu redžebu. Ja ću ti dati tri stvari ako izbjegneš druge tri stvari:

Čuvaj jezik od laži i ružna govora. Ja ću ti veliku čast pribaviti.

Čuvaj se loša društva i Ja ću ti čestite prijatelje pridružiti.

Čuvaj se zabranjene i sumnjive hrane i ja ću te mudrošću obdariti.”