Profesori i učenici JU Mješovite srednje elektro-mašinske škole iz Lukavca su 5. februara 2019. godine posjetili JU CROPS (Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnih supstancama) u Smolućoj.
Cilj posjete je bio da se učenici upoznaju sa posljedicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci ali i drugih vrsta ovisnosti sa posebnim osvrtom na konzumaciju nargila s obzirom da se posljednjih godina sve više bilježe trendovi konzumacije nargile među mlađim generacijama.

Tokom prezentacije Centra učenicima su se obratili i korisnici i ispričali svoje teške životne priče.

Učenici JU Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla, sa prof. Adisom Mujezinović i Edinom Gutić, su u okviru projektne nastave “Štetan uticaj konzumiranja nargile za zdravlje učenika” 6. februara posjetili CROPS, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, Smoluća.

Prilikom posjete i druženja učenici su saznali kako se sprovodi odvikavanje, sa čim se sve susreću korisnici i uposlenici, te da je svaki vid pomoći neophodan da se spasi svaki ljudski život.

Na kraju razgovora učenicima su štićenici pokazali kako im teče život u Centru.