Četvrti dan Kulturno-vjerske manifstacije Dani Hasana Kaimije, u haremu Riječanske džamije u Zvorniku otvorena je izložba pod nazivom “Berati o postavljenju imama i mujezina na području Zvorničkog sandžaka”.

Izložba je organizirana u suradnji s Institututom za društvena i religijska istraživanja iz Tuzle i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona.

Autori izložbe doc. dr. Šefko Sulejmanović i mr. sc. Kemal Nurkić predstvili su devetnaest panoa na kojima je petnaest berata o postavljenju imama i mujezina u najstarijim džamijama na području Zvorničkog sandžaka. Mnoge od tih džamija su spomenici kulture, dok nekoliko njih danas ne postoji jer su porušene u proteklim turbulentnim vremenima.

Otvorenje je započelo učenjem odlomka iz Kur’ana Osman-ef. Šahbegovića, a u ime organizatora se obratio mr. Mustafa Muharemović.

Dr. Sulejmanović je govorio o Zvorničkom sandžaku i razlozima zašto je izložba postavljna pred hadži Mahmutovom džamijom. Jedan od dokumenta se odnosi na postavljenje imama ove džamije.

Mr. Nurikić je govorio o berate kao dokumentu, te ponuđenim eksponatima na izložbi.

Izložbu je otvorio glavni imam Medžlisa Zvornik hfz. Izet-ef. Salkanović a program je moderirao Emir Šečić.

Izložba će biti dostupna posjetiteljima do 18. juna u Riječansko džamiji i džamiji u Kula Gradu.

Isti dan, hutbu u Riječanskoj džamiji je održao hfz. Izet-ef. Salkanović.