U okviru Kulturno-vjerske manifestacije XXI Dani Hasana Kaimije, 6. juna 2024. godine, u općinskoj Sali u Sapni, predstvaljen je rad Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i neke od publikacija koje su nastale kao rezultat istraživanja i naučnih skupova u proteklom periodu.

Prisutnim su govorili mr. Mustafa Muharemović i hafiz dr. Elvir Duranović, direktor Instituta. Program je moderirao Osman Halilović, a odlomak iz Kur’ana proučio glavni imam hafiz Izet-ef. Salkanović.

Mustafa Muharemović je govorio o naslovima koji tretiraju iskustva iz prošlosti i kulturne historije Bošnjaka. Dr. Elvir Duranović je predstavio plodna istraživanja i publikacije iz oblasti islamske tradicije i utemeljenosti bosanskog načina razumijevanja i življenja islama.

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut je formiran odlukom Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine 5.11.2008. godine. Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka koja obuhvata naučnoistraživački i obrazovni rad. Područje djelatnosti Instituta obuhvata proučavanje pisane i usmene, duhovne i materijalne tradicije Bošnjaka kao i proučavanje društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka. Naučnoistraživački rad podrazumijeva kreativni rad čiji rezultat doprinosi otkrivanju novih znanja i korištenju postojećih znanja iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka.