Predstavnici Muftijstva tuzlanskog prisustvovali su godišnjim sjednicama skupština medžlisa Muftiluka tuzlanskog, koje su održane tokom februara 2019. godine.
Sjednicama skupština, u ime Muftijstva, prisustvovali su dr. Sead Seljubac,
Muhamed Bilajac, Muamer Zukić, Muhamed Hasanspahić, Samir Buljubašić i Dženan Rahmanović.
Pored ostalih materijala, na skupštinama su razmatrani i usvajani sljedeći dokumenti medžlisa: izvještaji o radu za 2018. godinu, planovi rada za 2019. godinu, izvještaji o izvršenju budžeta za 2018. godinu i budžeti za 2019. godinu.
Ocjena je da su ove važne aktivnosti u medžlisima provedene uspješno.
Na osnovu ostvarenog uvida, Muftijstvo će sačniti analizu rada skupština na svom području, te predložiti korake za dodatno poboljšanja njihovog rada.