Zalaskom sunca u petak, 30. augusta 2019. godine, prema Takvimu Islamske zajednice u BiH nastupit će 1. muharrem 1441. hidžretske godine.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, r.a., a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda, a.s., i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu.

Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, a.s.. Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina ili Jesrib, kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik, a.s., je svoj grad napustio noću i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.