Za potpuno razumijevanje Kur'ana potrebno se služiti komentarima

Gost predavač na Katedri tefsira i hadisa “Kur'an i hadis u vremenu” u džamiji Kralj Abdullah 1. aprila ove godine bio je dr. Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog.

Govorio je o komentarima Kur'ana na bosanskom jeziku i o tome na koji način se služiti njima.

Istakao je da je u posljednjih nekoliko decenija izdat određeni broj prijevoda tefsira na bosanski jezik. Prvi je tefsir Ibn-Kesira, poznatoga islamskog učenjaka. On tumači Kur'an oslanjajući se na četiri važne stavke. Tumači Kur'an drugim kur'anskim ajetima, hadisima Allahovog poslanika, Muhammeda a.s., izrekama ashaba, kao i izrekama generacija koje poslije dolaze. Zbog ovakvoga pristupa u tumačenju Kur'ana tefsir Ibn-Kesira prihvaćen je širom svijeta.

Osim ovoga djela obradio je još dva tefsira na bosanskom jeziku “Poruka Kur'ana”, autora Muhammeda Asada i “U okrilju Kur'ana” Sejjida Qutba.

Gost predavač na sljedećoj Katedri tefsira i hadisa koja će se održati 15. aprila ove godine bit će Amir-ef. Hodžić, a govorit će o temi Najpoznatije zbirke 40 hadisa – bosanska tradicija.