Muftiju tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića 17. septebmbra ove godine posjetili su Nedžad i Enver Durmić.

Gosti su muftiju Fazlovića upoznali sa tokom izgradnje Durmića vakufa – musafirhane u Vlasenici, i sa poslovima koji preostaju da se urade na zgradi vakufa. 

Tokom razgovora sagovornici su naglasili važnost revitalizacije vakufa i osnivanja novih, poglavito u povratničkim područjima.