U četvrtak, 1.12.2022. godine, u prostorijama JU CROPS održan je sastanak radne grupe koja je formirana s ciljem pripreme strategije razvoja JU CROPS u 2022-2030. godini.

Članove radne grupe čine: dr. Meliha Bijedić, dr. Suada Selimović, dr. Mevludin Hasanović, dr. Edin Šestan, dr. Mensur Husić, mr. Dženan Rahmanović i Mevludin Joldić.

Tokom sastanka je razgovarano o analizi trenutnog stanja, razvojnom putu JU CROPS od osnivanja do danas i neophodnim potrebama za uvođenje novih područja u rehabilitaciji ovisnosti, posebno kada je u pitanju patološko kockanje i sve novije vrste bihejvioralnih ovisnosti.

Razgovarano je o jačanju kapaciteta kada je u pitanju zapošljavanje novih stručnih kadrova, unutrašnjoj reorganizaciji i analizi postojećih kapaciteta kada je u pitanju otvaranje ženskog odjela JU CROPS.

Neki od prijedloga radne grupe su: JU CROPS treba biti reprezentativna i prepoznatljiva Ustanova u osiguranju kvalitete rehabilitacije ovisnika, da je potrebno uložiti napore i ojačati kapacitete Ustanove u pružanju i rješavanju problema s kojima se ovisnici i njihove porodice suočavaju tokom i nakon liječenja i rehabilitacije kako bi ponovo postao funkcionalan i koristan član društvene zajednice, manifestno je da postoji povećanje potrebe za ovakvim vidovima rehabilitacije ovisnika, problem u radu predstavlja nepostojanje ženskog odjela JU CROPS s obzirom da se u toku kalendarske godine obrati za pomoć značajan broj žena.

U periodu od 2017. do 2021. godine na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli, na Klinici za psihijatriju zbog problema ovisnosti o psihoaktivnim supstancama prijavile su se 1.523 muškarca i 195 žena. Dok su se na istoj klinici, u navedenom periodu, zbog problema ovisnosti o psihoaktivnim supstancama liječila 94 muškarca i 6 žena.

Ovisnost o psihoaktivnim supstancama je ozbiljna bolest koja narušava psihofizičko zdravlje korisnika, s često kobnim posljedicama (HIV virus, hepatitis B i C, i što je najfatalnije, čest je smrtni ishod zbog predoziranja ili drugih po život opasnih okolnosti, u kojima se ovisnici nađu u potrazi za psihoaktivnom supstancom).

Nažalost, to je problem društva koje je primorano da podnosi posljedice ovisničkog ponašanja, delikvencije, kriminalnih aktivnosti i nasilja. Problem ovisnosti o psihoaktivnim supstancama u našem društvu je prerastao nivo individualne patologije i postao ozbiljan društveni problem, koji do skora nije nalazio rješenje za dugoročno i kompletno liječenje osoba, posebno mladih osoba s problemom ovisnosti.