Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 22. redžeba 1441. h. g., odnosno 17. marta 2020. godine, razmatrajući trenutnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, donijelo je „Fetvu o gasuljenju, opremanju i dženaza-namazu osobi koja je umrla usljed zarazne bolesti“.

Sadržaj fetve možete pronaći klikom ovdje.