U periodu od oktobra do decembra 2022. godine završeni su radovi na rekonstrukciji unutrašnjosti džamije Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu.

Preuređen je mahfil, postavljena su nova ulazna vrata i vrata na ulazu na munaru, sagrađen je novi drveni minber, nabavljeni su novi lusteri, tepih, razglas i urađeno je novo grijanje.

Nastavak radova na rekonstrukciji vanjskih stubova i munare predviđen je u 2023. godini.