Hvala Allahu, dž.š.,  Gospodaru svjetova, Gospodaru Istoka, Zapada i onoga što je između njih, Gospodaru Zemlje, nebesa i onoga što je između njih.

Selam šaljemo našem pejgamberu Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj pordici i njegovim vrlim ashabima.

Uzvišeni Allah u Kur'anu, a.š., kaže:

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa’, 1.)

Poštovana braćo i sestre.

Uzvišeni Allah, dž.š., je stvorio čovjeka, svemir i zakone po kojem se odvija sve u svemiru. Zakoni u svemiru su odrazi Allahove milosti i rezultat Njegove volje. Sve u svemiru jasno i precizno ispunjava svrhu koja mu je određena, odnosno ostaje vjerno prirodi u kojoj je stvoreno. Jedino je čovjeku data sloboda da se pobuni protiv svoje vlastite, praiskonske prirode, te da čini nered na zemlji.

Za razliku od prirodnih zakona koji su konstantni, Allah, dž.š., je preko svojih poslanika i objava uspostavio zakonitosti funkcioniranja ljudskih zajednica. Ne postoji ni jedno područje međuljudskih odnosa, a da poslanici nisu pokazali način njegovog reguliranja. U Kur'anu, a.š., i sunnetu jasno je definirano kako vladar treba da se odnosi prema svojim podanicima i podanici prema svom vladaru, kako roditelji treba da se odnose prema svojoj djeci i djeca prema roditeljima, muž prema ženi, žena prema mužu. Poseban bereket Allah, dž.š., spušta na zajednicu u kojoj se održavaju rodbinske veze i komšijski odnosi.

Poštovana braćo i sestre.

Bez studioznih istraživanja i analiza možemo konstatirati da smo od propisa našeg dina, u velikoj mjeri zapostavili propise kojima se naređuje održavanje rodbinskih veza i komšijskih odnosa. Naša višedecenijska snaga proizilazila je iz kompaktnosti naše zajednice, kojoj je posebno doprinisilo čuvanje rodbinskih veza i komšiluka.

Allah, dž.š., u Kur'anu, a.š., ukazuje na uzrok zapostavljanja rodbinskih i komšijskih veza:

Uistinu, čovjek se uzobijesti

Čim se neovisnim osjeti

A Gospodaru tvome će se, dosta, svi vratititi.

Čovjek je socijalno biće koje u komunikaciji sa drugim ljudima uči, saznaje, dijeli vrijednosti, dijeli iskustva… U komunikaciji sa drugim ljudima, on razmjenjuje znanja  i iskustva, odnosno on sazrijeva i raste.  Otuđen od ljudi,  on se svodi na svoj svijet, svoje malo iskustvo, te minimizira sebe i svoju ličnost.

Poštovana braćo i sestre.

Među ibadetima koje ćemo činiti u narednom periodu u cilju duhovnog snaženja i prireme za mjesec ramazan, posebno mjesto treba zauzeti ibadet obnove rodbinskih veza i komšijskih odnosa. Na ovom planu svi, bez izuzetka možemo mnogo više činiti. Zapostavljajući ovo područje, zapostavljamo Allahove propise, te gubimo bereket i duhovnu snagu. Muhammed, a.s., nam poručuje:

Rodbinske veze su okačene o Prijestolje (Arš) i govore: ‘Ko nas bude održavao, Allah će održavati vezu s njim, a ko nas bude kidao, Allah će prekinuti vezu s njim.’“ (Buhari i Muslim)

U drugom hadisu Muhammed, a.s., kaže: „Ne održava rodbinske veze onaj koji obilazi onoga ko njega obilazi, već robinske veze održava onaj koji obnovi veze s onim ko ih je prekinuo.“ (Buhari)

U hadisima se ističe da održavanje rodbinskih veza povećava nafaku i produžuje životni vijek. Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.,  rekao: „Kome bi bilo drago da mu se nafaka poveća i produži životni vijek, neka čuva (održava) rodbinsku vezu.” (Muttefekun alejhi)

Poštovana braćo i sestre.

Komšiluk među Bošnjacima, naša višestoljetna karakteristika koja se očuvala u teškim vremenima, danas, u vremenu demokratije postepeno nestaje. Zapostavljanje komšiluka izraz je određenih propusta, odnosno selektivnog pristupa vjeri.

Allah, dž.š., nas upozorava:

O vjernici, uđite u islam potpuno i ne slijedite stope šejtanove, on vam je uistinu neprijatelj očiti.“ (El-Bekare, 8.)

U hadisima se ističe da čovjek neće upotpuniti svoje vjerovanje sve dok bude želio svome komšiji ono što želi sam sebi. Poslanik, a.s., je rekao: „Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, rob nije potpunog imana sve dok ne volio svome komšiji ono što voli i samome sebi!“

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, r.a., da je on jednom zaklao ovcu, pa je nakon toga tri puta upitao: „Da li ste išta odnijeli našem komšiji židovu?“, a zatim je rekao: „Čuo sam Vjerovjesnika, a.s., kako kaže: „Džibril mi je konstantno oporučiovao lijep odnos prema komšiji da sam pomislio da će on biti nasljednik moga imetka!“

Naša tradicija da se počasti komšija, kada se priprema određeno jelo proizašla je iz hadisa Allahovog Poslanika, a.s. Prije pedeset godina ovdje se teško živjelo. Mnogi šezdesetogodišnjaci svjedoče da prinosi žitarica nisu bili veliki, da  su im roditelji radili za kilogam brašna. Postoje svjedočenja da su naši preci brinuli o komšijama u tom vremenu čuvajući njihovo dostojanstvo i osjećanja. Kada bi odlučili da im pomognu, izabrali bi najbolji način za to, da ne povrijede njegovo dostojanstvo. Pružali su mu pomoć tako što su ga pozvali da im uradi neki posao, za koji nisu ni imali potrebu.

Neki mudraci rekoše: „Ukoliko se tri stvari nađu pri čovjeku, tada se ne sumnja u njegov razum niti u njegovu vrijednost: ako ga hvale njegove komšije, rođaci i njegovi bliski prijatelji saputnici!“

Poštovana braćo i sestre.

Na putu naše duhovne obnove, odnosno popravljanja našeg stanja, veoma važnu ulogu ima naš odnos prema ljudima. Postavimo sebi obavezu da do mjeseca ramazana unaprijedimo ova dva zapostavljena područja, rodbinske veze i komšijske odnose.  Nije to teško. Ne treba nam mnogo ni vremena ni napora. Zanijetimo da je to u ime Allaha  i uz Njegovu pomoće će to biti vrlo lahko. Neka mjera našeg uspjeha u narednom periodu bude broj obnovljenih rodbinskih i komšijskih veza. Allah, dž.š., će nas za to obilato nagraditi na oba svijeta.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao,

i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

Amin!


Dr. Mensur-ef. Husić

Petak, 5. februar 2021. godine

Džamija Behram-begove medrese