Prof. Mehmedalija Čandić, u petak 8. maja 2020. godine, održao je hutbu u džamiji Behram-begove medrese.
“Teško nam je padalo što se pozivu na namaz u ovom vremenu koronavirusa nismo mogli odazvati i otići u džamiju. Zato, brate i sestro, čuvajmo naše džamije. Neka tragovi naših sedždi budu zalog da će na ovim prostorima biti džamija i njenih graditelja. Džamije će biti svjedoci svakom klanjaču. Svako mjesto gdje si pao na sedždu bit će šahid, brate moj. Imaju li tragovi naših sedždi, naših sinova i kćeri, je pitanje imamo li putokaz i perspektivu na ovim prostorima, Hoće li biti postača i posta i onih koji će se utrkivati u dobru i vjeri? Ova pitanja su dobra da se o njima u ramazanu razmisli, skrušeno dignu ruke i uputi dova Onome Koji dove svojih iskrenih robova ne odbija”, poručio je između ostalog prof. Čandić.