U periodu od marta do polovine mjeseca augusta 2020. godine Institut za društvena i religijska istraživanja je izdao tri zbornika radova i jednu knjigu.

Religija i društvo u 21. stoljeću

Zbornik „Religija i društvo u 21. stoljeću“ sadrži priloge o pitanjima religije i društva koji su izvorno prezentirani na međunarodnoj konferenciji održanoj u Tuzli u aprilu 2019. godine. U ovom zborniku objavljeni su radovi relevantnih i znanstveno afirmiranih istraživača koji fenomen religije i religijskog analiziraju iz različitih znanstvenih perspektiva. Čitajući radove koji su smješteni između korica ovoga zbornika može se dobit uvidi u stvarnu poziciju ali i ulogu religije/religijskog u postsekularnog dobu iz perspektive filozofije, sociologije, politologije, prava i ekonomije.

Teme su problemski usmjerene ka pitanjima: uloga religije/religija u kreiranju savremenog društva, religijski pluralizam i fundamentalizam, sekularizacija i resakralizacija, međureligijski dijalog, religija u procesu globalizacije, religijske slobode i neoliberalizam, javna uloga religije, religija i civilno društvo, religija i bioetika.

Autori su znanstvenici i istaknuti istraživači sa različitih visokoobrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Izdavači ove publikacije su Institut za društvena i religijska istraživanja i Centar za kulturu i edukaciju „Logos“.

Društveno-politički i kulturni identitet Bosanskog Podrinja: 500 godina tekije Hamza-dede Orlovića (1519-2019.)

Ovo je do sada najobimnije naučno utemeljeno istraživanje na ovu temu ispisano perom najrelevantnijih naučnika, profesora i istraživača u izdanju Instituta za društvena i religijska istraživanja i Medžlisa Islamske zajednice Bratunac.

Zbornik je rezultat dvodnevne naučne konferencije koja je održana u Bratuncu i Srebrenici u septembru 2019. godine, a povod je bio 500 godina tekije Hamza-dede Orlovića u Konjević Polju.

Cilj istraživanja je bio da se demistificira lik i djelo Hamza-dede Orlovića, te da se napravi jasna distinkcija između ove veoma značajne historijske ličnosti i lika i djela Hamze Balija i pokreta hamzevije.

Drugi cilj, ništa manje vrijedan, bio je da se istakne značaj regije Bosanskog Podrinja i njen strateška važnost za Bosnu i Hercegovinu. Neke od tema koje su autori aktualizirali u svojim istraživanjima su: Čije je Bosansko Podrinje, Promjena vlasništva nad zemljom u Srednjem Podrinju, Genocid nad Bošnjacima Podrinja, Vakuf Hamza-dede Orlovića u svjetlu dostupnih izvora, Sufijska tradicija Bošnjaka: Paradigmatični primjer Hamza-dede Orlovića i Hamze Balija, Nasljeđe Hamza-dede Orlovića u kontekstu očuvanja nacionalnog i religijskog identiteta Bošnjaka Srednjeg Podrinja, Stari kameni nišani na području Srednjeg Podrinja i njihov kulturno-historijski značaj, Džemat Kušlat.

Arhivska građa vjerskih zajednica

U izdanju Instituta za društvena i religijska istraživanja i Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona štampan je zbornik radova “Arhivska građa vjerskih zajednica”. Riječ je o zborniku radova sa okruglog stola “Arhivska građa vjerskih zajednica: stanje, značaj i zaštita”, održanog u Tuzli u martu 2019. godine.

Neprocjenljivu važnost kao historijsko nasljeđe ali i kao historijski izvor predstavlja arhivska građa vjerskih zajednica. Međutim, smatra se da se ovoj građi ne posvećuje dovoljna stručna i institucionalna pažnja. Ovim istraživanjem željelo se ukazati na značaj i zaštitu ove arhivske građe.

Zbornik obuhvata osam stručnih i naučnih radova istraživača i arhivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Na stranicama ovog zbornika predstavljena je i knjiga Arhiv vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj autora Dražena Kušena.

Organizacija islamske saradnje (OIC)

Institut za društvena i religijska istraživanja je izdao knjigu Organizacija islamske saradnje: Od ideje do savremenih međunarodnih realnosti autora Adnana Balihodžića.

Knjiga predstavlja cjelovitu studiju monografskog karaktera u kojoj je predstavljena Organizacija islamske saaradnje (OIC), kao jedinstvena međuvladina organizacija koja je zasnovana na religijskom/islamskom identitetu, s posebnim fokusom na njen pravni aspekt.

Iz sadržaja izdvajamo: Osnivanje OIC-a, Povelja OIC-a, Problem “islamske države”, Organizaciona struktura OIC-a, Ploblemi i slabosti OIC-a, Međunarodna uloga i perspective OIC-a, Historijat odnosa BiH i OIC-a.