Prije 38 godina izgrađen je mekteb u džematu Džihani, Medžlis Islamske zajednice Čelić. S obzirom da je došlo vrijeme za njegovu adaptaciju pripremljen je projekt koji će se provoditi u dvije faze: adaptacija unutrašnjih prostorija mektebskih učionica i dogradnja sprata na mektebskoj zgradi.

U toku su radovi na realizaciji prvog dijela projekta tokom kojeg je pronađen spisak majstora koji su zidali mekteb, kao i spisak imama i djeca koja su im pomagali.

Mjesec august i u džematu Nahvioci protiče u znaku građevinskih radova. Na Starom mezarju, koje je naziv dobilo jer su na njemu pronađeni nišani stari više od 400 godina, u toku su radovi na izgradnji i uređenju ograde. Na području Medžlisa Islamske zajednice Čelić trenutno se radi i na uređenju Centralnog mezarja.