Prenosi se da je Isa, a.s., kada je prolazio pored mezarja rekao: „Bože, jednog od ovih svojih robova oživi.“ U tom momentu jedan dio zemlje je propao, jedna visoka osoba je ustala iz zemlje i stajala. Isa, a.s., prepao se i upitao: „Ko si ti mladiću?“

„Ja sam Ibn Tagallub.“ Upitao ga je koliko je godina mrtav? Odgovorio je dvije hiljade i sedamsto godina. „Kako si doživio smrt“- upitao je. Kazao je: „Od vremena kada sam zakopan do sada još uvijek osjećam gorčinu smrti.“ Pitao ga je za razlog. On je odgovorio: „O Dušo Božija, od prije dvije hiljade i sedamsto godina sam u očekivanju obračuna vrlo male količine novca koji sam ostao dužan jetimu i još uvijek nisam završio obračun.“ To je rekao i nestao u zemlji.