Više od tri godine, svake druge sedmice u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli odvija se Katedra fikha za žene. Katedru drži Azra Fazlović, profesorica fikha u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Od samih početaka Katedre svoju podršku pružaju Medžlis Islamske zajednice Tuzla i Behram-begova medresa, a prema riječima profesorice Fazlović važnu ulogu u realizaciji Katedre ima i Odjel za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog.

– Hvala Allahu, dž.š., naša dosadašnja iskustva su dobra. Smatram da će se ova aktivnost među muslimankama uspješno razvijati, a naša očekivanja su da će se slični vidovi ove specifične edukacije pokrenuti i u većini ovdašnjih medžlisa, pa možda i u nekim džematima pojedinačno – kaža za Preporod.info profesorica Fazlović.

Fazlović govori da su po uzoru na koncept Katedre u Tuzli zaživjele slične aktivnosti u Kalesiji i Gradačcu, u čemu ključnu ulogu imaju odjeli za brak i porodicu medžlisa u tim gradovima.

– U Gradačcu sam na početku pružila podršku ovom programu, a potom su profesorice islamskih nauka koje u ovom gradu obavljaju svoje poslove nastavile s predavanjima i koordiniranjem tog specifično osmišljenog druženja. Što se tiče Kalesije, u prvoj etapi sam preuzela ulogu voditelja Katedre, te jednom mjesečno održavamo ove edukativne skupove – govori Fazlović.

Važnost programa za žene

Fikh je, ističe profesorica Fazlović, u suštini uputstvo za svakodnevnu primjenu islama. Fikh je kontinuirana, svestrana vjerska praksa, odnosno islamski uređen život muslimana. Iako je i u ranijem periodu bilo značajnijih edukativnih aktivnosti među muslimankama, priča Fazlović, smatrali smo da  sistematičnijem i dugoročnijem podučavanju muslimanki fikhu treba pokloniti veću pažnju. S obzirom na interesovanje koje je u krugovima muslimanki do sada pokazano, kao i na institucionalnu podršku, za očekivati je da će Katedra fikha za žene imati svoju širu i dugoročniju perspektivu, ako Bog da.

– Glavni dio ovog programa čini predavanje na određenu fikhsku temu iza kojeg slijedi razgovor. Na početku svakog susreta upriličimo učenje Kur'ani-kerima i kraći zikr, te na kraju proučimo dovu.Ideju o Katedri fikha za žene podijelila sam s kolegicama u Behram-begovoj medresi i u Odjelu za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog kao i Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Njima sam naručito zahvalna za podršku i doprinose u dosadašnjem profiliranju programa Katedre. Za nauku fikha vezana sam ponajprije kao profesorica u Behram-begovoj medresi od 1994. godine. O brojnim fikhskim temama pišem također i u Magazinu za ženu i porodicu Bosanska Sumejja – kaže Fazlović.

Izuzetno je važno postojanje ovakvih projekata koji su orjentisani na žene. Važni su, ističe Fazlović, onoliko kolika je naša obaveza da svaka muslimanka bude podučena vjeri i njezinim propisima.

– Značaj podučavanja žene vjeri je u srazmjeri s njezinom izuzetno značajnom i složenom ulogom u porodici i društvu. Majka je prva i nezamjenjiva odgajateljica, učiteljica. Žena je stub porodice i neumorni čuvar suštinskih ljudskih vrijednosti. Napredno društvo podjednako ovisi o ulozi žene kao i muškarca. Stoga je nemjerljivo važno što se danas u medresama i na islamskim fakultetima u podjednakom broju obrazuju naši ženski i muški evladi. Sve to je ostvarilo mogućnost da se danas unutar Islamske zajednice organizirano i sistematično provode aktivnosti među muslimankama. Djelovanje Odjela za brak i porodicu, po vertikali od Rijaseta pa do medžlisa, rezultiralo je razgranatim aktivnostima u skoro svim našim džematima – naglašava Fazlović.

Kvalitet obrazovanja

Jedan od organizatora Katedre jeste i Medžlis Islamske zajedncie Tuzla, odnosno njihov Odjel za brak i porodicu. Ovaj odjel realizuje različite aktivnosti koje su namijenjene za ženu i ostale članove porodice.

– Naše aktivnosti su u prvom redu edukativne (edukacija iz oblasti islama, ali i iz drugih oblasti koje su važne za ženu danas). Realizujemo i karitativne aktivnosti posebno za osjetljive kategorije poput starijih, bolesnih i djece, ali i druge pomagačke aktivnosti koje za cilj imaju podršku porodici u cjelini – kaže za Preporod.info Elmedina Osmić Brzović, koordinatorica Odjela.

Govori kako su projekti poput ovog važni jer se na njima uči, razmjenjuju informacije i mišljenja. Koncept programa Katedre je zamišljen da pored tematskog dijela susreta sve prisutne razgovaraju sa profesoricom Fazlović i dobiju odgovore na pitanja i nedoumice koje svaka muslimanka ponekad ima.

– Dokaz tome su naši decembarski susreti kada su se tretirala pitanja iz oblasti zekata. Tokom tih susreta vođene su duže diskusije, nego inače, postavljano je mnogo pitanja s ciljem jasnoće ovog važnog ibadeta, koji možda ne tretiramo tako često na drugim edukativnim susretima. Ovakvi susreti su dokaz da program poput ovog daje priliku da bolje i kvalitetnije razumijemo našu vjeru, kako bismo je bolje praktikovale i kao takvu prenosile u svoje porodice – ističe Osmić Brzović.

U ne tako davnoj prošlosti obrazovanju ženske djece pridavalo se malo pažnje. Poznato je, kaže profesorica Fazlović, da su u nekim prelomnim kulturno-civilizacijskim prilikama muslimani pokazivali rezervu u odnosu na slanje ženske djece u svjetovne škole. Isto tako, ističe, riječ je o doista složenim povijesnim uvjetima što treba imati na umu kada se daju ocjene o takvim pojavama u našem narodu.

– Ipak, Bošnjaci su uspjeli, zahvaljujući svom razumijevanju mjesta i uloge nauke u islamu, kao i društveno-povijesnog konteksta, pronaći put afirmiranja obrazovanja Bošnjakinja. Danas, hvala Allahu, dž.š, nema potrebe da se osvrćemo na zanemarivanje obrazovanja muslimanki u Bosni i Hercegovini. Ali, s druge strane, mnogo je razloga zbog kojih se kvalitet obrazovanja u ovom vremenu nužno mora unaprijediti. S tim u vezi, naročito je važno da se u sistemu obrazovanja pokloni mnogo više pažnje odgoju i etičkim vrijednostima – kaže na kraju profesorica Fazlović.

(Alem Dedić/Preporod.info)