Održano je šesto predavanje Katedre tefisra i hadisa „Kur'an i hadis u vremenu“

Gost predavač na ovosedmičnoj Katedri tefsira i hadisa „Kur'an i hadis u vremenu“ u tuzlanskoj džamiji Kralj Abdullah, bio je Amir ef.Hodžić, profesor u Behram-begovoj medresi. Profesor Hodžić govorio je o značaju hadisa u razumijevanju Kur'ana.

– Vjernici moraju voditi računa o hadisu. Hadis je kao i Kur'an objava. Moramo shvatiti da hadisi služe kao važna pomoć u razumijevanju Kur'ana. Hadisi pojašnjavaju i tumače kur“anske ajete. Nužno je slijediti Kur'an i hadise, kao i Allahovog poslanika, Muhammeda a.s. Naš poslanik svojim postupcima, govorom i cjelokupnim životom, na najbolji način objasnio je vjernicima sve što stoji u Kur'anu – istakao je u svome uvodu profesor Hodžić.

Naglašeno je da bez hadisa nije moguće razumjeti Kur'an. Hadisi su najbolji tumač Kur'ana. Nekoliko je važnih faktora koji u praksi pomoću hadisa olakšavaju razumijevanje Kur'ana.

– Hadis objašnjava smisao nepoznatih riječi u Kur'anu, i njihovo potpuno značenje. Osim toga, hadisi pojašnjavaju riječi koje odstupaju od svoga jezičkog značenja. Za primjer možemo uzeti riječ „zulum“ koja se kod nas prevodi kao nepravda, nasilje i tiranija. U Kur'anu se pod zulumom podrazumijeva mnogoboštvo koje je najveće nasilje. Pomoću hadisa možemo pravilno razumjeti riječi koje imaju široko značenje. Hadisi pojašnjavaju sve ono što je u Kur'anu načelno objašnjeno. Ovdje se prije svega misli na namaz, zekat, post i hadž, koji su u Kur'anu načelno objašnjeni, bez detalja. Na ovim primjerima se najbolje vidi važnost hadisa u razumijevanju Kur'ana – pojašnjava profesor Hodžić.

Na Katedri tefsira i hadisa „Kur'an i hadis u vremenu“ okupljenim vjernicima kazano je da hadisi donose mnogobrojne propise kojih nema u Kur'anu. Poput onoga da je Allah zabranio muškarcima da nose zlato. Kada vjernik razumije značaj ovoga hadisa na kompletniji način se moći razumjeti kur'anske ajete, kao i značaj i primjenu hadisa i ajeta u svakodnevnome životu.

Svjesni užurbanoga i turbulentnoga načina života, sa brojnim životnim problemima i poteškoćama, muslimani se danas više nego ikada prije moraju truditi da svoj život i svakodnevnicu usklade sa Kur'anom i hadisima.

Na taj način će lakše rješavati svoje životne probleme, jačati i izgrađivati svoju ličnost.

(miztuzla.com)