Početkom mjeseca februara ove godine počeo je novi ciklus Kursa islama koji za srednjoškolce organiziraju Muftijstvo tuzlansko i medžlisi ovog muftijstva. Do 10. marta održano pet predavanja u medžlisima Puračić, Zvornik, Kladanj i Vlasenica.

Predavanja su održali: dr. Ahmed-ef. Hatunić (Materijalna odgovornost vjernika), hafiz Mirnes-ef. Spahić (Poruke kur'anskih ajeta koji počinju sa:“ O vjernici…“), Ibrahim-ef. Softić (Bogobojaznost – odbrambeni mehanizam mladih pred izazovima savremenog doba), Izet-ef. Salkanović (Kur'an, a.š., pokretač ljudske misli i razuma) i Mehmedalija Čandić (Porodične vrijednosti u islamu).

Predavanja će na ovom ciklusu Kursa islama biti nastavljena nakon ramazana. Cilj ovog edukativnog programa je unapređenje znanja polaznika iz oblasti islamistike, književnosti, historije Bosne i Hercegovine i kulture Bošnjaka.