Dvodnevna naučna konferencija “Institucija hifza Kur’ana u Bosni i Hercegovini” održat će se u Tuzli, 25. i 26. juna ove godine.

Dr. Mensur-ef. Husić, predsjednik Organizacionog odbora ovog naučnog skupa, kaže da je prelazak Bosne i Hercegovine iz istočno-orijentalnog u zapado-evropski kulturno-civilizacijski krug uticao na rad brojnih ustanova i pojedinaca. Broj hafiza u našim mahalama, u tom periodu, postepeno se smanjvao, što će najviše doći do izražaja u socijalističkom periodu.

– Nakon sticanja nezavisnosti u Bosni i Hercegovini su ostvareni uvjeti za djelovanje na planu reaktiviranja rada medresa, vraćanja vjeronake u škole, a kasnije i realizaciju različitih programa na planu hifza Kur'ani-kerima. U posljednjih trideset godina postignuti su zavidni rezultati u našim medresama, na fakultetima i školama Kur'ana. Vremenom su se iskristalizirala veoma korisna iskustva i metodologije u podučavanju hifza Kur'ani-kerima, dragocjena za mlade muhafize koji će nastaviti ovu tradiciju, kaže dr. Husić.

O instituciji hifza Kur'ani-kerima, koja je u Bosni i Hercegovini stoljećima brižno čuvana i njegovana, na ovom naučnom skupu, iz različitih perspektiva, govorit će znanstveno afirmirani alimi u oblasti islamskih nauka.

– Očekujemo da će nam učesnici naučne konferencije „Institucija hifza Kur’ana u Bosni i Hercegovini“, na temelju svojih naučnih istraživanja, ponuditi informacije o instituciji hifza Kur'ana u različitim periodima povijesti Bosne i Hercegovini, zatim podijeliti iskustva u podučavanju hifzu Kur'ana u bosanskohercegovačkim medresama i fakultetima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te ukazati na značaj hifza u imamskom pozivu i drugim aspektima života muslimana. Na konferenciji će biti riječi i o podučavanju hifzu Kur'ana u Turskoj i Sandžaku, kaže dr. Husić.

Nakon svečanog otvaranja i uvodnih izlaganja, drugi dan konferencije održat će se u Behram-begovoj medresi u tri tematska okvira: Povijesni pregled institucije hifza u Bosni i Hercegovini, Značaj hifza u misiji islama i životu muslimana te Metode i praksa podučavanja hifzu Kur'ana.

Organizatori ove konferencije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko, Behram-begova medresa i Institut za društvena i religijska istraživanja.