Džemat Tušanj-Slatina u Tuzli organizirao je predavanje na temu „Mogućnosti i zloupotrebe društvenih mreža“. O ovoj aktuelnoj temi govorio je doc.dr. Asim Pandžić.

Pandžić je u svome izlaganju naglasio da je internet nastao sa ciljem da uveže sve ljude svijeta i u tome je uspio.

On smatra da roditelji malo znaju o rizicima društvenih mreža.

– Djeci treba objasniti da onaj ko je stranac u stvarnom životu jeste i stranac u virtualnom životu za djecu.

Pandžić je posebno naglasio da svi moraju voditi računa o rizicima na internetu.

– Pornografski i nasilni sadržaji, kao i sadržaji posticanja mržnje spadaju u najveće rizike na internetu. Razgovor s nepoznatim ljudima, laži i klađenje putem interneta također su u grupi najvećih rizika  – zaključio je Pandžić u svome izlaganju.

Nakon predavanja bila je projekcija dokumentarnih filmova o rizicima i sigurnosti na internetu.