Gradska džamija u Bihaću

18. novembar 2022. godine

23. rebiu-l-ahir 1444. godine


Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Velikom i Uzvišenom, Koji zna svako stanje, Koji poznaje tajnu i sve što je javno.

Allahova milost i mir neka su s našim Poslanikom, alejhi selam, koji je poslan da objasni što je dozvoljeno i što je zabranjeno, koji je istinu govorio i kojem su vjerovali sve što je govorio, našem pejgamberu Muhammedu, odabranom i najljepših svojstava, njegovom rodu i svim sljedbenicima.

Cijenjena i poštovana braćo!

Ispratili smo časni mjesec rebi'u-l-evvel u kojem smo nastojali da mnoštvom i raznovrsjem mevludskih programa osnažimo našu vjersku svijest i posvjedočimo privrženost svijetlim istinama Kur'ani-kerima i hadisi-šerifa. Mevludske manifestacije diljem naše domovine zasigurno su jedno od vrijednih svjedočanstava žive islamske tradicije i kulture našeg naroda. Mevludska klima koju u porodicama i džematima osjetimo produbi i ojača našu zahvalnost Allahu, dželle šanuhu, što nas je učinio ummetom Muhammeda, alejhi selam, pejgambera milosti darovane svim svjetovima. Naša najveća zahvalnost Gospodaru svjetova i jeste na neizmjernoj milosti prema robovima Svojim na koju je On sam Sebe obavezao. Uzvišeni nam u suri El-En'am objavljuje: Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi – pa Allah će doista oprostiti i samilostan biti. (El-En'am, 54.)

Cijenjena braćo!

Naše razumijevanje suštinske poruke dini-islama vodi nas do uvjerenja da Allahova milost prethodi svakom dobru. Svaka blagodat, sreća i spas, i na dunjaluku i na Ahiretu, uvjetovane su Njegovom milošću i dobrotom. Najveće dobro ovog svijeta je hidajet (uputa). Neka je uzvišen Onaj Koji je iz Svoje milosti odlučio da u određeno vrijeme u zemlji Bosni zasja svjetlo islama i njezinim stanovnicima obasja Pravi put – siratu-l-mustekim. Njegova čista vjera, kao najdragocjenije nasljedstvo, prenosi se ovdje s generacije na generaciju stoljećima. Na toj stazi su naši čestiti preci odolijevali i najvećim kušnjama i nevoljama kojima su bili izloženi. Nikada nisu prestajali njihovi napori i požrtvovanje. Svaka bosanska stopa natopljena je znojem, ali i šehidskom krvlju. Ovdje je to bila zakonitost opstanka. Naš učitelj, Allahov vjerovjesnik, alejhi selam, zajedno sa svojim vjernim ashabima, pokazao nam je kako se bez brige i žrtve ne može stići do uzvišenog cilja. Stoga je zadovoljstvo i čast pripadanja ummetu Muhammedovom, alejhi selam, nužno u svakoj generaciji i na svakom mjestu opravdati i potvrditi samoprijegornim zalaganjem i odricanjem.

Časnu ulogu i posebnu odgovornost za očuvanje vjere i svih naših vrijednosti oduvijek su imali Bošnjaci u pograničnim dijelovima naše domovine. Oni su i u našem vremenu najteže udarce podnosili. Vi ste, dragi Krajišnici, svijetao primjer svijesti i spremnosti da se odvažno suočite sa svim izazovima. Napori koje ulažete, kao i rezultati koje postižete, vidljivi su i cijenjeni. Na braniku ste identiteta svog naroda. Podižete i gradite svoje džemate. Odgovorno brinete o svojoj državi. Ništa manji ne bi smjeli biti ni napori muslimana u cijeloj našoj lijepoj domovini. U vremenu kada se kušnje uvećavaju ne smijemo živjeti u nemaru i samodovoljnosti. Naša dužnost je da okrenemo lica jedni drugima, gdje god da se susretnemo. Voljom Gospodara Plemenitog upućeni smo jedni na druge. Velika djela koja su potrebna našem narodu i ovoj zemlji ne mogu se postići pojedinačno i partikularno. Moguće ih je krunisati samo istinskim zajedništvom. U tome su važna znamenja za sve čestite i razborite među nama. I kada neke od nas obuzmu slabosti i zapadnu u iskušenja nejedinstva i podjela, ne smijemo gubiti nadu. Jer, uspjeh je zagarantiran onima koji su strpljivi i istrajni. Ovo je vrijeme za djela naše generacije, a i pojedinci i generacije su vrijedni onoliko koliko su vrijedna njihova djela. Ugledajmo se na najbolje primjere naših prethodnika, i olakšajmo, uz Allahovu pomoć, put u budućnost našim potomcima. Ako u postizanju dobra budemo istinske napore ulagali, Gospodar Svemogući će nas izvesti na put onih koji su Njegovim blagodatima neizmjerno obdareni. U ajetu iz sure El-‘Ankebut nam se poručuje: One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji nama vode uputiti. A Allah je, zaista, s onima koji dobra djela čine. (El-‘Ankebut, 69.) Nema sumnje da će onima koji vjeruju i na Pravom putu istrajavaju do granica svojih mogućnosti, njihov Gospodar Uzvišeni pomoći da uspiju i dat će im ono što trenutno nisu u mogućnosti da postignu.

Draga braćo, poštovani džematlije!

Iskoristimo svaku priliku i ispunimo svoje emanete prije roka određenog i prije susreta s Gospodarom svih svjetova i Vladarem Sudnjeg dana. Za svaki naš ispravan nijet i kast, za svako naše dobro djelo imamo svjedoke pouzdane. U Kur'anu mudrom je obznanjeno: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas On o onome što ste radili obavijestiti.” (Et-Tevbe, 105.) Ako posjedujemo svijest o tome da smo stalno pod Allahovim nadzorom, a da o našim djelima biva obaviješten i Njegov poslanik, te da će na našoj strani biti Njegovi čestiti robovi, onda će se naša snaga i odlučnost u vjeri i ispravnom djelu uvećavati. Tako ćemo postići ono što želimo i bit ćemo spašeni.

Mi imamo svog Gospodara Svemogućeg i Plemenitog. Njemu se obraćajmo, od Njega pomoć tražimo, i u Njega se pouzdajmo. On o svemu odlučuje. Ako smo zadovoljni to je Njegova blagodat. Naša djeca i naši imeci su Allahovo davanje. U svemu ovosvjetskom se nahodi kušnja i ispit da se pokaže ko će od nas na pozornici ovog svijeta najbolje postupati. A konačni sud pripada Allahu Uzvišenom. I Njemu se svi vraćamo.

Ovo su najvažnije odlike našeg vjerovanja, našeg imana. Okosnicu tog imana čini i istina da nam je Allah, dželle šanuhu, poslao Poslanika i Vjerovjesnika, alejhi selam, zahtijevajući od nas da ga slijedimo i da mu se pokoravamo. Od nas nije zatraženo da meleke ili džine slijedimo jer su oni posve drugačiji svjetovi, tako da to nije ni moguće. A upozoreni smo na spletke šejtanske i ljudske. Velika je Allahova milost i mudrost u pružanju mogućnosti da nam učitelj i najbolji uzor bude Muhammed, alejhi selam. Njegov hadis i sunnet su najbolje objašnjenje vjere i jasan putokaz Pravog puta. Zato je u Allahovoj, dželle šanuhu, zapovijedi pokornost Poslaniku, alejhi selam, postavljena uz pokornost Njemu Uzvišenom: Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. (En-Nisa’, 80.)

I ne samo da smo upozereni da ne smijemo od našeg Poslanika, sallellahu alejhi ve sellem, glavu okretati, već je odbiti poslušnost njemu jednako odbijanju da budemo stanovnici džennetskih perivoja. U predaji od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: “Svi moji sljedbenici ući će u Džennet, osim onog ko to odbije.” Bi rečeno: “A ko će to odbiti, o Allahov Poslaniče!” On reče: “Ko mi se pokori (ko me bude slijedio) ući će u Džennet, a ko mi bude neposlušan, taj je odbio.” (Buharija)

Cijenjena braćo!

I u ovom našem vremenu treba da stalno obnavljamo prisegu Allahovom poslaniku, alejhis-salatu ves-selam, onako kako su to činili njegovi ashabi u Meki, na Akabi, u Medini i na Hudejbijji, čvrsto vjerujući da je pokornost Poslaniku, alejhi selam, izjednačena s pokornošću Allahu, dželle šanuhu. Muhammed, alejhi selam, najbolji je i trajni uzor svim ljudima. Kao što Allah, dželle šanuhu, čuva Kur'an časni, tako je odredio da posljednji Poslanik, alejhi selam, ostane neupitni i najljepši uzor do Sudnjeg dana. U hadiskim predajama saznajemo da je ime našeg Vjerovjesnika ispisano na Aršu, prijestolju Allaha Veličanstvenog. Zašto onda ne bismo dali sve od sebe da riječi La ilahe illellah Muhammedun resulullah budu duboko uklesane u našem srcu, u prijestolju svakog ljudskog bića?

Razmišljajući i zaključujući koliko je za sudbinu svakoga od nas važno propitivanje kvaliteta naše poslušnosti Allahu Uzvišenom i Poslaniku plemenitom, ovdje ćemo ukazati na dvije činjenice. U pokoravanju Stvoritelju i Njegovom poslaniku vjernici nalaze zadovoljstvo jer je to put sigurnosti i olakšanja. Svakome onome koji slijedi propise Allahovog dina, po uzoru na posljednjeg Vjerovjesnika, život postaje lakši, a ne tegobniji. Drugo što je važno postići slijeđenjem Allahovog poslanika, alejhi selam, jeste istinska ljudskost odnosno edeb. Malo koju vrijednost je Muhammed, alejhi selam, isticao kao lijep odgoj, postojanost u edebu. Visoki edeb približava ljude Allahu i Njegovom poslaniku i oni su pribrani u društvu i zajednici. Nažalost, u svakom vremenu ostanu upamćeni i oni sa zakržljalim edebom što nerijetko ima za posljedicu drastično kidanje veza među ljudima i posvemašnju destrukciju. Pa neka se takvi liječe ako žele dobro i sebi i drugima.

Kolika je vrijednost u edebu, lijepom odgoju i uljudnosti, posvjedočio je sam poslanik Muhammed, alejhi selam, kao najbolje odgojeno ljudsko biće: ”Eddebeni rabbi fe ahsene te'dibiOdgojio me je moj Gospodar i usavršio je moj odgoj.” (Predaju navodi Sujutija u djelu El-Džami’ es-sagir).

Čuveni pjesnik Dželaluddin Rumi je zapisao: ”Nije čovjek onaj ko nema udjela u edebu, jer je ključna razlika između čovjeka i životinje u edebu (uljudnosti). O čovječe, otvori oči i pažljivo uči Allahovu knjigu, pa ćeš vidjeti da se u svakom ajetu nalazi edeb.”

Cijenjena i poštovana braćo!

Allaha Svemogućeg molimo da nas obaspu blagoslovi koje je u slijedećoj dovi svom ummetu namijenio plemeniti poslanik Muhammed, alejhi selam: O vjernici, neka vas Allah čuva! Neka bdije nad vama! Neka vas sačuva od svega što je ružno! Neka vas pomogne! Neka vas uzdigne! Neka vam na pravi put ukaže! Neka vas uzme u Svoju zaštitu! Neka odagna od vas svaku nesreću i neka sačuva vašu vjeru! (Taberani, Evsat; Ebu Nu'ajm, Hiljetu-l-evlija)

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put kazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje! (Alu Imran, 8.)